Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Dava, aile konutu olması sebebiyle ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olup Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayanmaktadır.

Toplanan delillerden ipotek veren davalı Tenzile Eroğlu’nun 15.08.2009 tarihinde, yargılama devam ederken öldüğü anlaşılmaktadır. Evlilik birliği ölümle sona erdiğinden, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. (Y2HD, 11.04.2011, E. 2010/17326, K. 2011/6399.)

Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Davacı kadının eşi Selim Ulaş’ın 10.6.2007 tarihinde ölümüyle evlilik sona ermiş, bu dava ise 10.3.2008 tarihinde açılmıştır. Türk Medeni Kanununun 194. Maddesi evliliğin genel hükümleri kapsamında yer almakta olup, evlilik devam ettiği sürece uygulanabilecek bir hükümdür.

Evliliğin sona ermesiyle birlikte konut da aile konutu olma özelliğini kaybettiğinden; bu hükmün uygulanma imkanı kalmaz. Evliliğin devamı sırasında, hak sahibi eş tarafından aile konutunun devri veya bu konut üzerindeki hakların sınırlanması işlemleri diğer eşin açık rızasına bağlanmıştır.

Rızası gereken eş, yapılan devir işleminin geçersizliğini de ancak evlilik birliği devam ettiği takdirde ileri sürebilir. Evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren sağ kalan eş bu sebebe dayanarak iptal davası açma hakkını kaybeder. Açıklanan nedenlerle, mahkemenin ret kararı sonucu itibariyle doğru bulunduğundan; davacının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir. (Y2HD, 11.10.2011, E. 2010/19502, K. 2011/15436.)

Ölüm durumunda işlem diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkacağından dava konusuz kalır

Aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz ile ilgili davacı Ziya Çakıcı tarafından açılan tapu iptal ve tescil davası neticesi verilen hüküm Yargıtay inceleme safhasında iken, davacı Ziya Çakıcı’nın 23.08.2011 tarihinde vefat ettiği, dosyaya sunulan X tarihli nüfus kayıt örneğinden anlaşılmıştır.

Bu durumda Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince aile konutu olan taşınmazın devri diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkmıştır. Davanın konusu kalmadığından, bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine
yer olmadığına (Y2HD, 17.10.2011, E. 2011/4448, K. 2011/16042.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.