Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Alınır?

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Alınır?

  1. İlk olarak ölen kişiye ait mirasçılık belgesi almanız lazım. Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemesi’nden veyahut noterlerden alınabilir.
  2. İstisnai bankalar hariç sadece elinizdeki mirasçılık belgesiyle bankadaki parayı çekmeniz mümkün değildir. Çünkü ölenin bıraktığı miras yani hukuk dilinde “tereke” bir bütün olarak kabul edilir.
  3. Dolayısı ile ya tüm mirasçıların tek bir kişiye vekalet vermesi gerekir ya da miras ortaklığına Sulh Hukuk Mahkemesinden bir temsilci atanması(İştirak halindeki mülkiyetin müşterek paylı mülkiyete dönüştürülmesi için) gerekir. Bu iki seçenekten birisini takip ederek ölen kişinin bankadaki para, ziynet, kasa vs. eşyalarını alabilirsiniz.

Genelde en çok yakınılan konu “mirasçılardan birisinin yurt dışında olması ve kendisine ulaşılamaması” oluyor. Bu durumda yukarıda anlattığımız yollardan ikincisini takip ederek yurt dışındaki ulaşılamayan mirasçıya ilanen tebligat sürecini izlemek gerekiyor.

Mirasçı sayısının çok fazla olduğu durumda insanların bu süreçle uğraşmadığı da oluyor. Bu durumda bankadaki bara 10 yıllık hak düşürücü süre sonrasında devlet hazinesine devrediliyor.

Özet olarak;

Elbirliğiyle hak sahipliği, terekedeki mallar üzerinde elbirliğiyle mülkiyet hakkı; haklar üzerinde ise, elbirliğiyle alacak hakkı, elbirliğiyle telif hakkı vs. biçiminde tezahür etmekte ve bunun bir görünüm biçimi olarak da mirasbırakanın bir bankadaki mevduat hesabı üzerinde de, elbirliğiyle hesap hükümlerinin cari olacağı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, tüm mirasçıların ortak hareket etmediği (MK 640/11), miras ortaklığına temsilci atanmadığı (MK640/III) ya da elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüştürülmediği (MK 644) durumlarda, bazı mirasçıların mirasçılık belgesine dayanarak murisin alacakları üzerinde tek başına tasarrufta bulunması mümkün değildir.

Son düzenleme tarihi 30 Mayıs 2020 13:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.