Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Olağanüstü Zamanaşımı ile Mülkiyet Kazanma Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ Davacı : Davalı : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek / ANKARA Davalı : X Büyükşehir Belediyesimülkiyet hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescildava dilekçemizdir. Harca Esas Değer: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik  1.000 TL’dir. Açıklamalar        : Müvekkilim  1994 yılında X adlı şahıstan X İli, X İlçesi, X Mahallesi, 669 köy senedi şeklinde düzenlenmiş, şahitlere imza ettirilmiş ve noterde de onaylatılmıştır. O tarihten bu yana müvekkilim bu taşınmazda malik sıfatıyla zilyettir. Kendi hakimiyetinde  bulundurmakta ve kullanmaktadır.

Taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde malik hanesinin boş bırakıldığı görülmektedir. Tapu kaydındaki çok eski tarihli bir şerhte mülkiyetinin X Asliye davalı olduğunun yazılmış, X yılında düşülen şerhte  X Defterdarı  X Beyin kayyum olarak atandığı yazılmıştır. Ayrıca muhtesat bölümünde X’a ait ev olduğu yazmaktadır.  X m2lik bu taşınmazda gerçekten de müvekkilin gecekondusu dışında muhtesat bilgisinde belirtilen diğer gecekondu evler de bulunmaktadır.

Bu taşınmazın geriye yönelik tarihine bakarsak aslında dava konusu taşınmazın X İlçesi, X Mahallesi, 2. Cilt , 130 sayfa ,  89 pafta, 382 kayıtlı 3 hektar X m2 tarla nitelikli taşınmazın küçük parçalara bölünmesi (ifrazı) ile oluşturulduğu görülmektedir.  Ana taşınmazdan ayrılan pek çok taşınmaz hakkında zilliyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davası açılmış ve bu davalar kabul olunmuştur. Bu küçük taşınmazların tapu kayıtlarının hepsinde mülkiyeti X Asliye Hukuk Mahkemesi 957/726 sayılı dosyadan davalıdır şerhi vardır. Pek çok mahkeme sadece davalıdır şerhi konulmakla yetinilmiş başkaca bir işlem yapılmamış ve bu haliyle taşınmazın maliki tapu kaydından anlaşılamamaktadır deyip kabul kararları vermiştir.

Medeni Kanun m. 713/2 ‘ye göre  maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan bir  taşınmazı  davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.  Davamızın yasal dayanağını bu madde oluşturmaktadır. Müvekkilimin zilyet olduğu taşınmaz tapuya kayıtlı bir taşınmazdır ve malik hanesi boş bırakıldığından malikinin kim olduğu anlaşılamamaktadır. Yargıtay’a göre kadastroca  taşınmazın geometrik sınırları saptanmış, hukuki yönü saptanmamış, kazandırıcı zamanaşımı ile mal edinilebilir.

tarih olan X yılında müvekkilim buranın mülkiyetini kayıt dışı olarak kanun gereği kazanmıştır. Ayrıca olayda kendisinden önce malik sıfatıyla zilyet olan Hüseyin Yağcının zilyetlik süresi tespit edilip müvekkilimin zilyetlik  süresine eklenirse müvekkilimin bu taşınmazın mülkiyetini çok daha önceden kazandığı ortaya çıkacaktır.

Müvekkilim bu süre içinde davasız ve aralıksız olarak zilyet olmuştur. Müvekkilime karşı İstanbul Defterdarı tarafından 22/01/2018 tarihinde  açılan Hukuk Mahkemesi 2018/41 Esas sayılı dosyasında derdesttir. Fakat bu dava kanunda belirtilen davasızlık şartını bozmamaktadır. Birinci olarak yargıtay burada davasızlık şartı olarak zilyetliği dava konusu haline getiren gerçek maliklerce açılmış  elatmanın önlenmesi veya istihkak davasının olmaması şartını aramaktadır. Ecrimisil davası zilyetliği kesen bir dava olmamakla birlikte gerçek tapu malikleri tarafından açılmamıştır. İkinci olarak 20 yıllık süre yukarıda da belirttiğimiz üzere 2014 ‘te dolmuştur , ecrimisil davası ise 2018’de açılmıştır.

statü kazandırmak istemiştir.  Aksi halde tapuya güven ilkesi , hukuki öngörülebilirlik ilkesi zedelenecektir. Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle artık taşınmazın tapu kaydının iptaline ve müvekkilim tarafından zilyet olunan 140 m2 bölümünün taşınmazdan ayrılarak müvekkilim adına tesciline karar verilmesi için bu davayı açmak zorunlu olmuştur.

Hukuki Deliler   : Medeni Kanun m. 713 ve devamı, Deliller                 :Satış sözleşmesi ve emlak vergi dekontları, su talep dilekçesi, taşınmazın tapu kaydı, bilirkişi, tanık, ilan , keşif her türlü yasal delail.

arz ve izah edilen sebeplerle  İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 669 taraf üzerinde bırakılmasına  karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.  tarih

Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

Ek 1- Taşınmazın Tapu Kaydı, 2- satış sözleşmesi ve noter makbuzları, 3-Emlak vergi dekontları, 4-su talep evrakı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.