Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Davasında Yetkili Mahkeme

Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş ve Rejiminin Yönetimiyle İlgili Uyuşmazlıklarda Yetki Kuralları

TMK nun 207. maddesi; yine TMK nun 206. maddesinde koşulları belirtilmiş olağanüstü mal rejimine ilişkin uyuşmazlıklarda da yetkili bulunan mahkeme açık bir hükümle tayin edilmiştir.,

Bu hükümlere göre; olağanüstü mal rejimleri konusundaki uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme; eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Ancak bu yetki kesin yetki olmadığından, yetki kuralları mahkemelerce ancak itiraz üzerine göz önüne alınabilir’.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.