Bir Sayfa Seçin

Öğrenci Kayıt Sözleşmesi Örneği

ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

Öğrenci No: ………

 

1)     Davranışlarla İlgili Konular

a) Dershanemiz her şeyden önce bir eğitim-öğretim kurumu olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen kurallar aynen uygulanır.

b) Öğrenciler dershaneye radyo, teyp, gazete, gayri ahlaki ve siyasi içerikli kitap, dergi ve benzeri yayınları getiremez.

c) Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Kılık- Kıyafet (türban, mini etek, askılı t-shirt…) Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

d) Öğrenciler ders içerisinde ve dışında hiçbir siyasi ve ideolojik konuşma yapamaz,

e) Öğrenci eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamaz.

f) Öğrenciler dershaneye ait hiçbir eşyaya zarar veremez, verirse bedeli öğrencilerden alınır.

g) Öğrenci dershaneye alkollü gelemez. Bina içinde sigara içemez,

h) Öğrenci kayıt evraklarını 15 gün içerisin de tamamlamalıdır.

2)     Devam – Devamsızlık

a) Hiçbir öğrenciye izin verilmez. Ancak özellik arz eden durumlarda öğrenci velisi dershane müdürlüğüne müracaata bulunur.

b) Geç kalan öğrenci dersin 15. dakikasına kadar geç kağıdı alarak derse girebilir, ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenci teneffüsü bekleyerek ikinci derse girebilir. Öğrenci ikinci derse de geç kalırsa üçüncü dersten itibaren derse girebilir, ancak o gün yok sayılır.

c) Dört gün geç kalan bir öğrenci bir tam gün yok sayılır.

d) Deneme sınavı Konu Tarama Testlerine katılmayan öğrenciler tam gün devamsız kabul edilir.

e) Veli öğrencisini takip etmekle yükümlüdür.

f) Dershane idaresi gerekli gördüğü taktirde öğrencinin sınıfını değiştirebilir ve dershaneden ilişiğini kesebilir.

g) Hiç ara vermeden 20 gün süreyle derse gelmeyen öğrencinin kaydı silinir.

3)     Ödemeler

a) Her ayın ücreti mutlaka belirtilen tarihte ödenir. Öğrencinin taksidi zamanında ödenmediği takdirde; kuruma bilgi verilmeden ve kurumun müsaadesi alınmadan meydana gelecek gecikmelerde 15 gün içerisinde kanuni işlem yapılacak ve öğrenci derse alınmayacaktır. Bu konuda doğacak mağduriyetlerden dershane sorumlu değildir.

b) Taksitlerini zamanında ödemeyenler sınavlara katılamayacak ve doküman alamayacaktır.

c) Veli veya borçlu telefon ve adres değişikliğini en kısa zaman da dershaneye bildirecektir. Aksi halde mevcut adrese yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.

d) Ödemeler tamamlanıncaya kadar tahsilat makbuzları saklanmalıdır, ihtilaf halinde tahsilat makbuzu ile belgelenmeyen ödemelerde dershane kayıtları geçerlidir.

e) Erken kayıt öğrencileri taksitlerini düzenli ödemezlerse erken kayıt avantajları iptal edilir.

f) Üst üste iki taksit vadesinde ödenmediği takdirde ayrıca ihtar yapılmaksızın öğrencinin bakiye borcu muacceliyet kazanacaktır. Bu tarihten, (gecikme) itibaren kanuni gecikme faizi tahakkuk edecek, ihtilaf vukuunda Erzincan ili dahilindeki mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

g) Öğrencinin hizmet gördüğü bedel karşılığındaki faturası ödeme şekline göre değil, kurs başladıktan sonra öğrenim dönemi sonuna kadar her ay eşit miktarlar halinde verilecektir. (KDV Kanunu M.10 ve Maliye Bakanlığı Muktezası)

4)     Dershaneden Ayrılma

Dershaneden ayrılmak isteyen öğrencinin durumu yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki şartlar çerçevesinde değerlendirilir.

a) Kurs başladıktan sonra geçerli mazereti olmayan öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt iadesinde velinin geçerli mazeretini bildirir dilekçesi esas alınır. Devamsızlık yapan öğrenciler dilekçe tarihine kadar ders görmüş gibi kabul edileceğinden gelmediği günler de ücret hesabına dahil edilir. Öğrenci dershane idaresinden ilişiğini kesmeden hangi sebeple olursa olsun dershaneden ayrılamaz.

b) Dershaneden ayrılan öğrenci aldığı kitap seti, dergi, çanta ve dokümanların bedelini öder.

c) Öğrencinin kayıt iadesinde, kayıt sildirme dilekçesini kuruma teslim ettiği tarihe kadar görülen derslerin ücreti birim ders saati ücretine göre tahsil edilir.

d) indirimli veya kontenjandan okuyan öğrenciler kayıt sildirdiğinde ya da başka bir dershaneye geçicide olsa kayıt yaptırdığında gördüğü kursun ücreti indirimsiz kurs ücreti üzerinden tahsil edilir.

e) Alınan para iade edilmez. Ancak ayrılma sebebi M.E.B. Özel Öğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen sebepler dahilinde olursa ücret iadesi yapılır. Bu sebepler; (Madde 10)

5)     Aşağıda belirtilen sebeplerden biri veya birkaçından dolayı kurumdan ayrılan öğrencilerin ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.

a) Öğrenci velisinin il dışına tayininin çıkması veya öğrencinin il dışına naklini (okulda okuyorsa) aldırması

b) Öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması

c) Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre kurumun kapatılması.

d) Kurumların eğitime başlamasından önceki bir tarihte öğrencinin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmak için müracaat etmesi.

e) Öğrenci velisinin öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düştüğünü gösterir resmi makamlardan alacağı belgelerle belgelendirmesi gerekir. (Resmi gazete sayısı 19832/4.6.1988)

6)     İşbu sözleşme … Özel Eğitim A.Ş. ile aşağıda ismi yazılı öğrenci velisi arasında yapılmıştır. …/…/…

Firma
Kaşe
İmza
Öğrenci Velisi
Ad Soyad
İmza

 

Ücretlendirme   1. Peşin Ödeme                o   TAAHHÜT
A.  Kurs Ücreti   2. Fen liseleri                    o  
a.   Normal kurs ücreti      :………   3. Baba veya anne vefatı    o   Sözleşmede belirtilen 5 (beş) maddeyi okudum ve kabul ediyorum, ihlali durumunda doğacak mağduriyetleri ve telafisi için gerekli tüm şartları kabul ediyorum ../../….

 

Öğrencinin adı soyadı              : ………..

Velinin adı soyadı      : ………..

Adresi        :…………………………..

………………………………………………..

b.   İndirimler            :……….   4. Şehit çocuğu                 o  
c.   Kayıt yap. kurs ücr.      :………   5. And. Öğr. Liseleri         o  
    6. İlçelerden gelen            o  
B.  Kitap Ücreti       :……….   7. And. ve Özel Liseler      o  
    8. İki kardeş                      o  
C.  Dergi Ücreti       :……….   9. Asker, Polis, Öğretmen o  
    10. Teşekkür – Takdir       o  
Toplam Kayıt Ücreti      :………   11.  Kendi öğrencimiz       o  
    12.  Yönetim kurulu kararı o  

 

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

6 Yorumlar

 1. Elif Doğan

  Teşekkürler iyi bir çalışma.Korona nedeniyle mezun öğrenci kurs merkezine gidemiyor.Kurs parası ödenecek mi?Hatta ok İnci dönem hiç gitmedi.

  Yanıtla
 2. Tansu

  Merhaba, ben de kaydımı sildiricem sebebim bu olağanüstü olaydan ötürü verim alamamam olucak dilekçemde , hesaplarıma göre bir miktar alacağım var kurumdan yani alabilir miyim?

  Yanıtla
 3. Serhat Ertemiz

  Merhabalar kızım dersaneye gidiyor sözleşme yaptık fakat bu malum olaydan dolayı uzaktan eğitime baslandi ve hiç verim almıyor dershaneden ayrılmak istiyor nasıl ayrilacagiz sozlesmemizi nasıl fesh ederiz rica etsem yardımcı olurmusunuz ?

  Yanıtla
 4. Abdullah Şahin

  Saim Bey, bu yazdığınız yazı 7 Haziran 2020 de güncellenmiş olmasına rağmen ifadelerde “Dersane” ibaresi geçiyor. Resmi anlamda dersane mi kaldı?

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Dersane ibaresini kurs, etüt, özel okul vs. şeklinde uyarlayabilirsiniz. İşbu yazı ve makaleler yol ve yön göstermek adına ortak hafızaya hitap eder. Haricen belirtmem gerekir ki “Dersane” yazmanız durumunda da hukuken bir sorun yaşamazsınız. Her sözleşme koşul ve şartlara göre yorumlanır. Dersane sözcüğünün ortaya koyduğu anlam “eğitim kurumu” sözcüğün kökeni de ders verilen ortam anlamını taşır. Sözleşmeler karşılıklı konsensüs usulü kurulur ve ayakta tutulur.

   Yanıtla
 5. Ali

  Madde 56da
  %10 + öğrencinin ders gördüğü ders saatleri diyor. Yani hiçbir kurum öğrenciye görmediği dersin parasını ödetemez yönetmeliğe aykırı sizin maddeleriniz dikkat edin. Yeni haline bir bakın derim.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız