Ödenmeyen Senet İçin İhtarname Örneği

Ödenmeyen Senet İçin İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN            :

ADRESİ                    :

KARŞI TARAF        :  ADRESİ                 : 

İHTARIN KONUSU : X tanzim ve vade tarihli X TL bedelli ÇEKİN faizi ile birlikte en geç 7 (yedi) gün içinde tarafımıza ödenmesi talebimi içerir.

AÇIKLAMALAR : 

20.05.2019 tanzim ve vade tarihli 90.000,00 TL bedelli çeki imzalamışsınız.  Ancak vade tarihinden itibaren çek bedeli hiçbir şekilde ödenmemiştir. Bu durum karşısında tarafınızla defalarca görüşülüp ödemelerinizi yapmanız gerektiği belirtilmesine rağmen, hiçbir sonuç alınamamıştır. 

İş bu nedenlerle; ödemekle yükümlü olduğunuz X TLyi iş bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde tarafımıza ödemeniz; aksi takdirde ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağı, mahkemeye müracaat edileceği, icra ve mahkeme harçları, masraf ve ücret-i vekâlet ile sair masrafların tarafınıza yükletileceği hususu önemle ihtar olunur. (tarih)

İHTAR EDEN

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.