Ödenmeyen Satış Vaadi Bedelinde Faiz Ne Zaman Başlatılır?

Ödenmeyen Satış Vaadi Bedelinde Faiz Ne Zamandan İtibaren Talep Edilebilir?

Bedelin ödeneceği ifa günü sözleşmede belirlenmişse, vaat alacaklısınca o gün ödeme yapılmamışsa, kendisine ihtar yapılmadan temerrüt hali gerçekleşmiş sayılır. Açılan cebri tescil davasında davalı (vaat borçlusu malik) temerrüt faizi isteminde bulunabilir. Anılan faizi talep edebilmek için yanlar arasında sözleşme yapılmasına gerek yoktur.

Davalı, bir zarara uğramasa bile temerrüt faizi isteme hakkına sahiptir. Cebri tescil davasının yargılaması sırasında davalının talep edebileceği temerrüt faizi de bilirkişiye hesaplattırılarak kendisine ödenmesi gereken miktar davacıya depo ettirilerek tescile karar vermek gerekmektedir.

Son düzenleme tarihi 25 Ağustos 2020 14:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.