Ödenmesi Gereken Poliçe Bedeline Dair İhtarname

Eki 13, 2018 | DİLEKÇELER

İHTARNAME

 

İhtar Eden                          :………………………………- Adres …………………  

Vekili                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

İhtar Edilen                        :……………………. Adres: …………………..  

Konu                                     :Zorunlu Mali Sorumluluk(Trafik) Sigorta Poliçesinden Doğan Borcun İfası

 

AÇIKLAMALAR                  :

 

 1. Müvekkilimin sahibi olduğu …………….SİGORTA A.Ş. şirketinize ait HONDA 2016 model, …………………… plaka sayılı aracı 03.2018 tarihinde şirket yöneticiniz Sayın ………………….. isteği doğrultusunda düzenlendiği …………………noluzorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta poliçesi ile sigortalatmış bulunmaktadır.

 

 1. Müvekkilim sigorta bedeli olarak 896,42 TL alması gerekirken; post cihazından yanlışlıkla iki defa çekim yapmış ve bunu şirket yöneticiniz …………………..’ ya bildirmiştir. Bunun üzerinize yöneticiniz bankaya fazla yapılan ödemeyi iptal etmesi için talimat vereceğini belirtmiştir.

 

 1. Fakat bir tane ödemeyi iptal etmesi gerekirken diğer ödemeyi de yani SİGORTA POLİÇE BEDELİNİ DE İPTAL ETMİŞTİR. Hal böyle olunca ödenmesi gereken poliçe bedeli tarafımıza ÖDENMEMEMİŞTİR.

 

 1. Borçlunun temerrüdünün sonuçları 6098 sayılı TBK’nın 123-126 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu hükümlere genel olarak bakıldığında, borçlunun asli edim yükümlülüğünü zaman yönünden ihlal ederek temerrüde düşmesi halinde alacaklıya, temerrüdün genel sonuçlarına nazaran ek ve seçimlik haklar tanınmış olduğu görülecektir.

 

 1. Türk Borçlar Kanununun 125. maddesi ile koruma altına alınan bu seçimlik haklar madde metninde şu şekilde belirtilmiştir: “Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. (f.1)”

 

 1. Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve DAHA ÖNCE İFA ETTİKLERİ EDİMLERİ GERİ İSTEYEBİLİRLER. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.(f.3)”

 

 1. Görülmektedir ki, Türk Borçlar Kanununun 125. maddesi temerrüde düşen borçlunun, ifa ve gecikme tazminatı ödemek zorunda kalmasının yanında alacaklıya, bu haktan vazgeçerek ifa etmeme sebebiyle tazminat talep etme, yani sözleşmeyi feshederek müspet zararının tazminini isteme veya sözleşmeden dönerek menfi zararının tazminini talep etme haklarını tanımaktadır.

 

 1. Sigorta bedelinin ödenmemesinden dolayı müvekkilim SİSTEME GİRİŞİ YAPILAN poliçenin bedelini kendi namı hesabından ödemek zorunda kalmış ve maddi zarara uğramıştır.

 

 1. Poliçe anlaşmasında yer alan ve müvekkilin almaya hak kazandığı 889,42 TL’lik miktarın müvekkilime ödenmesini aksi takdirde YASAL YOLLARA başvuracağımızı önemle bildiririz.

 

 1. Söz konusu durumutarafınıza İHBAREN 03.06.2018

 

EK:

 1. Onaylı Vekâletname
 2. Sigorta Poliçesi Örneği

İhtar Eden Vekili

Av.  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank