Ödenmemiş Kira Bedelleri İçin İhtarname

Ödenmemiş Kira Bedelleri İçin İhtarname

İHTARNAME

İHTAR EDEN :
MUHATAP :
KONU : Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayı kira bedeli 2000,00-TL’nin ödenmesi, aksi taktirde tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan şahsıma ait taşınmazda kira mukavelesi gereği aylık 400,00.-TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2- Her ayın birinci günü Bankaya yatırmanız gereken kira bedellerinden Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait toplamda  2000,00.-TL  kira bedellerini bugüne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3- Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait -toplamda 2000,00-TL kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince hakkınızda tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağınını, yargılama giderlerinin ve doğacak masrafların tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririm.

                                   
SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

Son düzenleme tarihi 29 Şubat 2020 18:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.