Ödeme Emrinin Ekinde Belgenin Olmaması Şikayet Dilekçesi

Son Güncelleme Tarihi

Usulsüz Ödeme Emrini Şikayet Dilekçesi


…..…İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

                                                                                                                     

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                      :

DOSYA NO                                       : 2012/

ŞİKAYET EDEN                              :

KARŞI TARAF                                :

                                                            

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

                                                                                                                       

KONU                                                : Şikayetimin kabul edilerek …. İcra Müdürlüğü’nün ………. sayılı dosyasında …..… tarihli ödeme emrinin iptali isteminden ibarettir.

       

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Ben …… İcra Müdürlüğünce gönderilen Örnek No:10 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takipte Ödeme Emri içeren tebligatı ……….. tarihinde tebliğ aldım.

2-) Gönderilen Ödeme Emrinde takibin dayanağı olan ……. tanzim ……… vade tarihli 3.000,00 TL Tutarındaki BONO ödeme emrinin EK ’ine eklenmeden ödeme emri tarafıma tebliğ edilmiştir.

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 3.7.1996 tarihli E. 1996/8780 K. 1996/9467 sayılı, YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 16.5.2002 tarih E. 2002/8982K. 2002/10223 sayılı ve yine YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 23.5.2001 tarih E. 2001/12-428 K.  001/426 sayılı Yargıtay kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Borçluya gönderilen Ödeme Emrinin borçluya tebliğinde takip dayanağı belgenin eklenmesi gerektiği yönünde verilen kararlar doğrultusunda tarafıma alacak kaynağı olarak gösterilen BONO nun ödeme emrine eklenmeden gösterilmesinin ödeme emrinin iptaline sebep olacağı açıktır.

Takdir edeceğiniz gibi takip borçlusu ödeme emrinin ekinde mevcut belgeyi görmeden imzaya itirazı, takibe itirazı veya takibe konu borca kısmi itiraz ile borcun fer ’ilerine itiraz etmesi mümkün değildir ve bu nedenle yasal haklarından mahrum kalacaktır.

3-) Yukarıda açıkladığım gerekçelerle ….. İcra Müdürlüğü’nün …….. sayılı dosyasındaki işlemini şikayet etme ve …… sayılı icra dosyası nedeniyle tarafıma gönderilen Ödeme Emrinin İptalini isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m. 4, 16 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle ….. İcra Müdürlüğünce gönderilen usulsüz ödeme emri nedeniyle şikayetimin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep ederim. 07.01.2013

                                                                                                                                       Yakınan                  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.