Ödeme Emrinin Ekinde Belgenin Olmaması Şikayet Dilekçesi

Usulsüz Ödeme Emrini Şikayet Dilekçesi


…..…İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                      :

DOSYA NO                                       : 2012/

ŞİKAYET EDEN                              :

KARŞI TARAF                                :

 

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KONU                                      : Şikayetimin kabul edilerek …. İcra Müdürlüğü’nün ………. sayılı dosyasında …..… tarihli ödeme emrinin iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Ben …… İcra Müdürlüğünce gönderilen Örnek No:10 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takipte Ödeme Emri içeren tebligatı ……….. tarihinde tebliğ aldım.

2-) Gönderilen Ödeme Emrinde takibin dayanağı olan ……. tanzim ……… vade tarihli 3.000,00 TL Tutarındaki BONO ödeme emrinin EK ’ine eklenmeden ödeme emri tarafıma tebliğ edilmiştir.

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 3.7.1996 tarihli E. 1996/8780 K. 1996/9467 sayılı, YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 16.5.2002 tarih E. 2002/8982K. 2002/10223 sayılı ve yine YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 23.5.2001 tarih E. 2001/12-428 K.  001/426 sayılı Yargıtay kararlarında da açıkça belirtildiği üzere, Borçluya gönderilen Ödeme Emrinin borçluya tebliğinde takip dayanağı belgenin eklenmesi gerektiği yönünde verilen kararlar doğrultusunda tarafıma alacak kaynağı olarak gösterilen BONO nun ödeme emrine eklenmeden gösterilmesinin ödeme emrinin iptaline sebep olacağı açıktır.

Takdir edeceğiniz gibi takip borçlusu ödeme emrinin ekinde mevcut belgeyi görmeden imzaya itirazı, takibe itirazı veya takibe konu borca kısmi itiraz ile borcun fer ’ilerine itiraz etmesi mümkün değildir ve bu nedenle yasal haklarından mahrum kalacaktır.

3-) Yukarıda açıkladığım gerekçelerle ….. İcra Müdürlüğü’nün …….. sayılı dosyasındaki işlemini şikayet etme ve …… sayılı icra dosyası nedeniyle tarafıma gönderilen Ödeme Emrinin İptalini isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m. 4, 16 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ….. İcra Müdürlüğünce gönderilen usulsüz ödeme emri nedeniyle şikayetimin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep ederim. 07.01.2013

                                                                                                 Yakınan              

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.