Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Ödeme Emri Örnek No:11

Ödeme Emri Örnek No:11 – İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri

T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                                 Örnek No : 11

Dosya No :………………………………

İFLÂS YOLU İLE ADÎ TAKİPTE

ÖDEME EMRİ

1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin                 …………………………………………………

adı, soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki          …………………………………………………

adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa,                          :  …………………………………………………

Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi                 :  …………………………………………………

2 – Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin                                      …………………………………………………

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,                                …………………………………………………

alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası                       :  …………………………………………………

3 – Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz                                        …………………………………………………

miktarı ve işlemeye başladığı gün;                                         …………………………………………………

alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi                …………………………………………………

tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi                       :  …………………………………………………

4 – Senet ve tarihi                                                                   :  …………………………………………………

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz, bu süre içinde borcunuz olmadığına veya iflâsa tâbi şahıslardan bulunmadığınıza dair bir itirazınız varsa dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz ve konkordato teklif edebileceğiniz; aynı süre içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden iflâs kararı isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.155)

………./……./……….

İcra Memuru

Mühür ve İmza

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 12:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.