Nüfusta Baba Olarak Görülenin Babalığı Reddedilmeden Başkasının Babalığına Karar Verilemez- Yargıtay Kararı:2 HD Esas: 2005/5176 Karar: 2005/7755

Nüfusta Baba Olarak Görülenin Babalığı Reddedilmeden Başkasının Babalığına Karar Verilemez:

Yargıtay Kararı

ÖZET: Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. Nüfusta baba olarak görülenin babalığı reddedilmeden başkasının babalığına karar verilemez. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

(4721 S. K. m. 285, 286, 303)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. ( MK. md. 285) Koca soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Çocukta bu dava hakkına sahiptir. ( MK. md. 286, 303/3 )

Erhan ile Fadime 12.08.1981’de evlenmiş 13.04.1988’de boşanmışlardır. Küçük Tarık 20.06.1988’de, üç yüz günlük süre zarfında dünyaya gelmiştir. Nüfusta baba olarak görülen Erhan’ın babalığı reddedilmeden Hüseyin’in babalığına karar verilemez. Erhan’ın davayı kabul etmesi sonuç doğurmaz. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.05.2005 çar.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Anne adının değiştirilmesi davası dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : DAVALILAR : 1) Seyhan Nüfus Müdürlüğü 2) Biyolojik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: