Nüfus Müdürlüğüne İsim Değişikliği Talebi

Nis 1, 2020 | Vasi-Kişiler Hukuku Avukatlığı

Nüfus Müdürlüğüne İsim Değişikliği Talebi

X NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

İSİM EKLETME

TALEBİNDE BULUNAN  :

KONU                                   : 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici m.8 uyarınca İsim Ekletme talebi hk.

AÇIKLAMALAR                :      

Ben aslen Türk vatandaşı olmakla birlikte şu an Almanya Federal Cumhuriyeti’nde eşim ve iki çocuğum ile ikamet etmekteyim. Doğum tarihim olan X tarihinden itibaren ise X isim ve soyismimi kullanmaktayım.

Ancak yabancı devlet olan X’da ikamet etmem nedeniyle ‘X’ ismimden dolayı dışlanma ve ırkçılığa maruz kalmaktayım. İsmimin gerek Arap dünyasında gerekse de biz Türklerin tarafından kullanılan isimler olması dolayısı ile ismimi söylediğimde baskı ve İslamofobik yaklaşımlara maruz kalmaktayım. Almanya’da ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlar halen süregelmekte iken, benim yaşadığım yer olan Grünstadt şehrinde bu durum maksimum seviyeye ulaşmış ve benim gibi Türk olan veya Müslüman olan azınlık kesim şiddete maruz kalmıştır. İsmimin ‘X’ olması dolayısı ile ben, ailem ve özellikle çocuklarımın şiddete maruz kalmasından endişe duymaktayım. Ancak 39 yıldır kullandığım ismimi de değiştirmek istememekteyim. İsmimin ‘X’ olmasından dolayı bana ve aileme verilen tepkiler nedeniyle özellikle çocuklarım travma yaşamaktayız.

Yaşadığım yer olan X’da ismim gülünç ve abes olarak kabul edilmektedir. Yukarıda da belirttiğim gibi ismimi söylediğimde travma yaratacak tepkilerle karşılaşmaktayım.

X’de kabul edilen ve 19 Ekim 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan 7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 26. maddesi ile 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun geçici 8. maddesine göre ise, “Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir.”

Söz konusu düzeltmenin şartlarında;

  • Soyismin Soyadı Kanununun 3. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olması
  • İsim ve soy isimde yazım ve imla hatası olması
  • İsmin yada soy ismin komik ve abes bir isim olması
  • Düzeltme işareti kullanılmamasından dolayı anlam değişikliği olan ad ve soyadları

yer almaktadır. Her ne kadar kullandığım isim olan ‘X’ ismi Türkiye’de halen sürekli kullanılan ve abes bir isim olmasa da yaşadığım yerde gülünç ve abes bir isim olarak karşılanmakta ve ‘bir Arap ismi kullanmam’ gerekçesi ile dalga malzemesi yapılmaktadır. Ben ise gerek kendi ismime gerekse de ‘X’ ismine olan saygım neticesi ile bu ismin ve ismimin dalga malzemesi yapılmasından büyük rahatsızlık duymaktayım.

Yukarıda bahsi geçen ve iş bu dilekçeme konu 5490 Sayılı Kanunda ise ismin kim tarafından ve nerede gülünç ve abes kabul edildiğine dair bir açıklama yoktur. Kanun amacı ise vatandaşlara kolaylık sağlamak maksadı ile sınırlı bir süre ile 3 Kasım 2019’a kadar ismini değiştirme fırsatını uzun Mahkeme yolu ile değil İdarece değiştirme imkanı sunmasıdır. Yaşadığım yerde ismimin gülünç ve abes karşılanması nedeniyle zarara uğramış olmakla, müstakbel zararlardan korkmakta ve endişe duymaktayım. Kanunun da verdiği yetkiyle, vatandaşlar için sunulan kolaylıktan faydalanmak istemekteyim. İsmimin gülünç ve abes karşılanmasından dolayı ismime yeni bir isim ekletmek, maruz kaldığım tepkilerden ve ismimin dalga malzemesi yapılmasından dolayı uğradığım zarardan bir nebze olsun kurtulmak istemekteyim. İsmime yeni bir isim eklenmesi durumda ise yeni ismimi kullanarak bu tepkilerden kurtulma amacı gütmekteyim.

TÜM BU SEBEPLERLE,

İsmimin yaşadığım yerde gülünç ve abes karşılanması nedeniyle ve re’sen gözetilecek tüm sebeplerle ismimin başına ek olarak ‘IŞIK’ isminin eklenmesini talep etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DAYANAK         : 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m.8, 7039 Sayılı Nüfus Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun m.26, 11/12/2017 Tarihli, 24341420-010.06.01-137397 Sayılı,Ad ve Soyadı Değişikliği Konulu, T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan GENELGE (2017/3 (NVİ) 2017/12 (SGB)

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek tüm sebeplerle,

Talebimin kabulü ile,

‘X’ olan ismimin “X”olarak bir defaya mahsus değiştirilmesini ve tesciline karar verilmesini süresi içinde arz ve talep ederim. tarih                                                              

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.