Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme Dilekçe Örneği

Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme Dilekçe Örneği -1-


SEYHAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                       ADANA


… TC kimlik numaralı, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … cilt, … kütük, … aile sıra numarasına kayıtlı bulunmaktayım.

Nüfus kayıtlarında adım “Yosma” olarak yazılıdır. Bu ad toplumda hoş karşılanmamaktadır. Oysa ben çevremde “Yasemin” olarak bilinmekte ve tanınmaktayım.

Adımın “Yasemin” olarak değiştirilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

Adı ve Soyadı
İmza
Adres:
Tel:

Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme Dilekçe Örneği -2-


SEYHAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                       ADANA

 

… TC kimlik numaralı, … ili, … ilçesi, … mahallesi, … cilt, … kütük, … aile sıra numarasına kayıtlı bulunmaktayım.

Nüfus kayıtlarında adım “Memmet” olarak yazılıdır. Bu husus yazım hatasından kaynaklanmaktadır. Oysa ben çevremde “Mehmet” olarak bilinmekte ve tanınmaktayım.

Adımın “Mehmet” olarak değiştirilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

Adı ve Soyadı
İmza
Adres:
Tel:

Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme Dilekçe Örneği -3-


SEYHAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

KONU:  İsimdeki imla hatasının düzeltilmesi talebi

Ailem ve çevremde ………… ismi ile çağrılmaktayım, ancak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartımda resmi olarak ismim Evkan olarak geçmektedir.

İsim ve soy ismin mahkeme yoluna gidilmeden bazı özel durumlarda ve geçici bir süre için Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunarak değiştirilmesine dair 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun 19/10/2017 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu konuya dair esaslar 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmıştır.

İlgili kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartımda …………. olarak geçen ismimdeki imla hatasının düzeltilerek ……. olarak düzeltilmesine karar verilmesi hususu arz ve talep olunur. 21/04/2019

 

ADRES:

…………….

T.C Kimlik No: 

VEKİL: Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

 

EKİ:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.