Nüfus kayıtları kapalı hale gelmişse üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz- Yargıtay Kararı

Nüfus kayıtları kapalı hale gelmişse üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz

Dosya içindeki bilgi ve belgeler, nüfus kayıtlan ve Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.12.1967 tarih 1967/878 Esas-780 Karar sayılı ilamı içeriğinden, davacılardan Hüseyin Kahruman’ın bekarken “Haykır” olan soyadını “Kahruman” olarak değiştirdiği, bu değişiklikten sonra 10.10.1973’de davacılardan Lütfiye ile evlendiği, diğer davacıların da bu evlilik içinde doğduklan anlaşılmaktadır. Buna göre davacılardan Hüseyin Kahruman’ın soyadı değişikliğine ilişkin isteminin yukanda sözü edilen mahkeme karan ile Haykır olan soyadını Kahruman olarak değiştirdiğinden, 5490 sayılı Nüfus Yasanın 36/1-b maddesi gereğince aynı konuya ilişkin olarak ikinci defa dava açılamayacağı gerekçesiyle, davacılardan Lütfiye Kahruman’ın isteminin 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi gereğince kadın evlenmekle kocasının soyadını alacağı ve evlilik birliği sürdüğü ve kocanın soyadı değişmediği sürece bu soyadını taşımak zorunda olduğu ve bu soyadını tek başına değiştirme hakkı bulunmadığı gerekçesiyle; davacılardan Özgen Kahruman (Kenar), Asiye Kahruman (Uçar), Fatma Kahruman (Ayağ) ve Aynur Kahruman (Kenar)’ın ise 5490 sayılı Yasanın 14. maddesine göre nüfiıs kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağmın düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hükmü karşısında bu davacıların evlenmekle nüfus kayıtlarının kapalı hale geldiği, bu nedenle nüfiıs kayıtları üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacağı gözetilmeksizin davacıların bekarlık hanesindeki soyadlannın değiştirilmesine ilişkin istemlerin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle bu istemlerin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Yİ8 HD, 22.03.2012, E. 2011/12470, K. 2012/3091.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 12:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.