Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebi

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebi

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                     :

DAVALI                    :…… Nüfus Müdürlüğü

                                         

KONU                   : Hatalı nüfus kaydının düzeltilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Müvekkil …. A… ili B… İlçesi … Mahallesi, … Cilt,  .. Aile Sıra Numarası, .. Birey Sıra Numarasında kayıtlıdır. Müvekkilin babası(isim soyisim) ile Hukuki olarak annesi görünen ancak biyolojik olarak annesi olmayan …..İSİM….tarih yılında resmi olarak evlenmişlerdir. Ancak bu süreçte müvekkilin babası .., müvekkilin biyolojik annesi olan …  ile gayri resmi olarak evlilik sürdürmekteydi. .. ile …. arasındaki bu gayri resmi evlilikten müvekkil … dünyaya gelmiştir. Ancak evliliğin gayri resmi olması ve müvekkilin neshebi gayri sahih olmasının istenmemesi sebebiyle müvekkil …. babasının resmi olarak eşi olan …..üzerine kaydedilmiştir.

Müvekkil Ha….tarihinde …. ikinci derece kan hısımı olan ….ile evlenmiştir. Bu evlilikten … ve …. isimli iki çocukları dünyaya gelmiştir. … nüfus kaydında müvekkilin dayısı olarak görünmekte ve aralarında evlilik engeli bulunmaktadır. Bu sebeple …. ile …. arasındaki evlilik B…. Asliye hukuk Mahkemesinin ../… Esas ve ../..Nolu kararıyla kaldırılmıştır. Müvekkil ile … arasındaki evlilik bağının yeniden kurulabilmesi için müvekkilin nüfus kaydının düzeltilerek müvekkil ….’in biyolojik annesi olan … üzerine kaydedilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER         : TMK, Nüfus Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümleri

DELİLLER                           :Nüfus kaydı, şahit beyanları ve diğer sair tüm deliller.

NETİCE-İ TALEP               : Müvekkil …. in nüfus kaydının düzeltilerek hukuki annesi olan …. üzerinden silinmesi ve Biyolojik annesi …. üzerine verilmesi arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

       Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 17:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.