Noterden verilen yetkiyle taşınmaz satıldığı halde iade edilmeyen paraya yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Noterden verilen yetkiyle taşınmaz satıldığı halde iade edilmeyen paraya yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı, Avustralya’daki kendisine ait taşınmazın, davacı tarafından, noterden verilen yetkiyle satıldığı halde, parasının iade edilmediği belirterek, bu sebeple davacıdan maddi tazminat istemiştir.

Bu istek, boşanmanın eki niteliğinde (TMK. md. 174/1) değildir. Bu hususta, davalının harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir davası veya karşılık davası bulunmadığı ve boşanmaya bağlı Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamına giren bir maddi tazminat talebi de olmadığı halde, yazılı şekilde davalı yararına maddi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 15.04.2009, E. 2008/4765, K. 2009/7203.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.