Noterden İşveren Lehine İbraname Örneği

ADANA 2. NOTERLİĞİ’NE

İBRA EDEN ÇALIŞAN

KEŞİDECİ                :

İBRA EDİLEN İŞVEREN

MUHATAP               :

KONU                        : Muhatap İşverenden Yasal Olarak Tüm Hak ve Alacaklarımı Aldığımdan Dolayı işverenimi bila kabili rücu feragat ettiğim ihtarına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR      :

  1. İşyerinizde ….. tarihleri arasında çalıştım. İşyerinden kendi kişisel nedenlerim ve isteğim ile hiçbir baskı altında kalmadan istifa ederek ayrıldım.
  2. Çalışmaya başladığım tarihten beri geçen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerimi eksiksiz olarak nakden ve zamanında elden aldım.
  3. Yukarıda izah ettiğim üzere işveren muhataptan maaş, sigorta, ihbar tazminatı alacağı, mola, haftalık tatil, resmi ve bayram tatilleri, fazla mesai alacağımın tümünü eksiksiz ve tam olarak aldığımdan dolayı işvereni geçmişe döndük olarak gayri kabili rücu bir şekilde ibra ederim.
  4. İtilaf vukuunda İleri de doğabilecek kanun ve hizmet akdinden doğan maaş, sigorta, ihbar tazminatı alacağı, mola, haftalık tatil, resmi ve bayram tatilleri, fazla mesai alacağı yaşanan ya da yaşanacak maddi ve manevi zararların tazmini, işe dönüş hakkı gibi diğer tüm taleplerimden faiz dâhil olmak üzere tüm dava, hak ve alacaklarımdan da bila kabili rücu feragat ettiğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

       İbra Eden Keşideci
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

Sayın Noter;

İşbu ihtarnamenin bir suretinin muhatap kişiye tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, kalan suretinin tebliğ şerhli olarak tarafımıza iadesini vekâleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

                                                              İbra Eden Keşideci
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.