Noterde Yapılmayan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

PROTOKOL

TARAFLAR

BİRİNCİ TARAF :

İKİNCİ TARAF :

Bundan böyle “Birinci Taraf” ve “İkinci Taraf“ olarak anılacaktır.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Birinci Tarafın X Parsel numaralı taşınmaz ikinci tarafa(veya bunlardan birine) devretmesine karşılık; ikinci tarafın X numaralı dairenin Birinci Tarafa(veya Birinci Tarafın göstereceği kişiye)satışına ilişkin hükümleri kapsar.

BİRİNCİ TARAFIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birinci Taraf, X Parsel numaralı taşınmazı İkinci Tarafa veya ikinci tarafa devredilmek üzere eşi X’e çıkarılacak vekaletname ile İkinci tarafa devredecektir.

İKİNCİ TARAFIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İkinci Taraf, X numaralı daireyi Birinci Tarafa(veya Birinci Tarafın göstereceği kişiye) devredecektir.

5.HARÇ VE MASRAFLAR

X Parsel numaralı taşınmaza ait devir masrafları İkinci Tarafça karşılanacaktır.

X numaralı daireye ait devir masrafları Birinci Taraf(veya birinci tarafın göstereceği kişi tarafından) karşılanacaktır.

CEZAİ ŞART VE DİĞER HÜKÜMLER

İşbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinde, temerrüde düşen taraf, 250.000TL cezai şart ödemeyi şimdiden kabul eder.

Taraflardan birinin edimini yerine getirmemesi halinde noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla edimin yerine getirilmesi için 15 gün süre verilecektir. Bu süre içerisinde devrin gerçekleşmemesi halinde temerrüde ve cezai şarta ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Bu sözleşme hükümleri yerine getirildikten sonra tarafların birbirlerine karşı herhangi bir borç ve sorumluluğu kalmayacaktır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 21/11/2018 tarihinde 2 nüsha olarak tanzim edilmiş olup birlikte imza altına alınmıştır.

BİRİNCİ TARAF-İKİNCİ TARAF

Son düzenleme tarihi 3 Ağustos 2020 18:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.