Noterde düzenlenen mal ayrılığı sözleşmesinin hata ve hile sebebiyle iptali istenebilir- Yargıtay Kararı

Noterde düzenlenen mal ayrılığı sözleşmesinin hata ve hile sebebiyle iptali istenebilir

Dosyadaki yazılara, karann dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle Dava; 25.12.2002 tarihinde noterde düzenlenen mal aynlığı sözleşmesinin, hata ve hile sebebiyle iptali isteğini ilişkin olup, Borçlar Kanununun 31. nci maddesindeki sürenin geçirilmiş olmasına, mahkemece kurulan red hükmünün de, bu gerekçeye dayanmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, (Y2HD, 28.02.2008, E. 2007/2070, K. 2008/2511.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Mart 2020 22:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.