Noter Aracılığıyla İşe Davet Yazısı

Noter Aracılığıyla İşe Davet Yazısı


 

…….. .NOTERLİĞİ’NE

 

 KEŞİDECİ                      : ………………………

                                        Adres

                    

VEKİLİ                           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

MUHATAP                     : ……

                                        Adres

KONU                             : ……….  . İş Mahkemesi’nin 201./…. E. ve 201./….K. sayılı ilamı gereğince, çalışan ……’ın işe başlamak üzere işine geri çağrılması ile işten ayrılma nedeniyle kendisine verilmiş olan kıdem ve ihbar tazminatının ve izin ücretlerinin iadesi isteminin bildirimidir.

AÇIKLAMALAR               :

 

1- İş Mahkemesi’nin 201./…. E. ve 201./….K. sayılı, işyerimiz aleyhine açmış olduğunuz işe iade davasının sonucunu öğrenmiş bulunuyoruz. Mahkeme kararına istinaden tarafınızı şirketimizde çalışmak üzere işinize GERİ ÇAĞIRMAKTAYIZ. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 günü içerisinde, sözleşmenizdeki aynı koşullarla şirketimiz …….. Şantiyesi’nde) işe başlamanızı teklif ettiğimizi beyan ederiz.

2-Belirlenen süre içerisinde, işe geri dönmemeniz halinde, şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasına rağmen, hak kazanmış olduğunuz işe iade hakkını kabul etmemiş sayılacağınızı da ayrıca ihtar ederiz.

3- Yukarıda anılan mahkeme ilamı uyarınca, işbu geri dönüşünüz itibariyle daha önceden yapılan fesih geriye dönük olarak ortadan kalkacak ve iş akdi hiç kesintisiz devam ediyor sayılacaktır. Bu nedenle daha önceden tarafınıza fesih nedeni ile ödenmiş bulunan toplam kıdem ve ihbar tazminat bedelini ve aynı zamanda izin ücretlerinizi en geç işe başlama tarihinde müvekkilimiz şirkete tam olarak iade etmeniz gerektiğini, işbu nedenle söz konusu bedelin tarafınıza müvekkil şirketçe ödenmesi gereken 4 ay ile sınırlı alacak haklarınızdan mahsup olunacağını ihtaren bildiririz.

Saygılarımızla,

……………..

Vekili

Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın