Bir Sayfa Seçin

Noter Aracılığıyla İşe Davet Yazısı

Noter Aracılığıyla İşe Davet Yazısı


 ADANA X NOTERLİĞİ’NE

 

KEŞİDECİ                      :

VEKİLİ                           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

MUHATAP                     :

KONU                             : X İş Mahkemesi’nin X sayılı ilamı gereğince, çalışan X’ın işe başlamak üzere işine geri çağrılması ile işten ayrılma nedeniyle kendisine verilmiş olan kıdem ve ihbar tazminatının ve izin ücretlerinin iadesi isteminin bildirimidir.

AÇIKLAMALAR               :

1- İş Mahkemesi’nin X sayılı, işyerimiz aleyhine açmış olduğunuz işe iade davasının sonucunu öğrenmiş bulunuyoruz. Mahkeme kararına istinaden tarafınızı şirketimizde çalışmak üzere işinize GERİ ÇAĞIRMAKTAYIZ. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içerisinde, sözleşmenizdeki aynı koşullarla şirketimiz X Şantiyesi’nde) işe başlamanızı teklif ettiğimizi beyan ederiz.

2- Belirlenen süre içerisinde, işe geri dönmemeniz halinde, şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasına rağmen, hak kazanmış olduğunuz işe iade hakkını kabul etmemiş sayılacağınızı da ayrıca ihtar ederiz.

3- Yukarıda anılan mahkeme ilamı uyarınca, işbu geri dönüşünüz itibariyle daha önceden yapılan fesih geriye dönük olarak ortadan kalkacak ve iş akdi hiç kesintisiz devam ediyor sayılacaktır. Bu nedenle daha önceden tarafınıza fesih nedeni ile ödenmiş bulunan toplam kıdem ve ihbar tazminat bedelini ve aynı zamanda izin ücretlerinizi en geç işe başlama tarihinde müvekkilimiz şirkete tam olarak iade etmeniz gerektiğini, işbu nedenle söz konusu bedelin tarafınıza müvekkil şirketçe ödenmesi gereken 4 ay ile sınırlı alacak haklarınızdan mahsup olunacağını ihtaren bildiririz.

Saygılarımızla,

Vekili

Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Eki 20, 2018 | DİLEKÇELER | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız