Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Savunma Dilekçesi

May 3, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

ADANA X AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:

ESAS HAKKINDA

SAVUNMASINI

SUNAN SANIK:

MÜDAFİİ: Av. Saim

SUÇ: Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık,

KONU: Sayın Cumhuriyet Savcısı’nın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmamızın sunulmasıdır.

SAVUNMALARIMIZ :

X C.Başsavcılığının  X Soruşturma, X  E.  X iddianame nolu iddianamesi ve X tarihli duruşmadaki Esasa ilişkin Mütalaasında Müvekkilim sanık hakkında her ne kadar “…. Şikayetçinin X numaralı X hesabındanX  günü  X numaralı X hesabına internet bankacılığı kanalı X TL para transferi yapıldığı, X TL ATM den kalanın banka içinde gişeden çekildiği, Para Çeken Şahsın Müvekkilim olduğu, işlem anında yanında Şüphelilerden X bulunduğu,   Şikayet sonra araştırma  sırasında şüphelerinden X un KENDİLİĞİNDEN POLİSE MÜRACAAT ETTİĞİ, VERDİĞİ BİLĞİLER DOĞRULTUSUNDA diğer şüpheliler X ile X  polis tarafından yakalandığı X üzerinde bulunan suca konu X TL kendi rızası ile teslim ettiği… 

Somut olayda hesaptan çekilen paradan suç kastı ile menfaat temin edenlerin dolayısıyla sorumlu ve faillerinin yukarıda açık kimliği yazılı şüpheliler olduğu şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde atılı suçu iştiraken işledikleri sonuç ve kanaatine varılmak….

Sanıklar  hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan yapılan yargılamada  sanıkların atılı sucu işledikleri anlaşıldığından TCK md 37 /1 dalaletliyle 158/1-1, 168, 53, 63 gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları ..” iddia makamınca  talep edilmiş ise de, bu iddia ve talep   yeterli ve inandırıcı  delillerden yoksun, somut gerçeğe dayanmayan dosya esasıyla çelişen,  Ceza  mevzuatına aykırı bir iddiadır.

Şöyle ki,

Bilindiği üzere  TCK md 158/1 maddesi uyarınca Nitelikli dolandırıcılık suçu ” kasten işlenebilen bir suç olup,  dolandırıcılık suçunun kastı ve  maddî unsurları ise  suçun  fail tarafından bilinmesi, isteyerek ve bilerek işlemesini ifade eder. Bir başka ifadeyle, fail gerçekleştirdiği davranışları suç işlem kastı  hileli davranışlarda bulunması ve başka birini de  aldattığını bilmesi ve bu hileli davranışlar sonucunda, hileye maruz kalan kişinin veya başkasının malvarlığında bir eksilme meydana geldiğini, zarar gördüğünü ve buna karşılık, kendisinin veya sair bir kişinin malvarlığında bir artma meydana geldiğini bilme kastıyla hareket etmesidir.

Bu itibarla, fail, mağdurun malvarlığındaki eksilmenin, mağdurun gördüğü zararın kendi hileli davranışları sonucunda meydana geldiğini bilmelidir; hile ile zarar arasındaki illiyet bağının varlığının bilincinde olmalıdır.”

OYSA Kİ,  Dosyaya sunulan delillerden,  diğer sanıkların anlatımlarından, Müvekkilim Hesabının  bulunduğu suça konu banka görevlisinin  beyanın da da görüleceği üzere,

1-Müvekkilim sanıklardan KENDİ arkadaşı X’in yanında  yapmış olduğu  telefon görüşmesinde, Telefonun diğer tarafında bulunan kişinin”  X isimli şahsın Xta iddia oynadığı kazandığı paraları yatıracağı bir X ta hesaba ihtiyacı olduğunu, belirtilerek X hesabı bulunup bulunmadığı veya X hesabı bulunan birinin olup olmadığının sorması üzerine (daha sonra bu telefondaki diğer  kişinin  sanıklardan X olduğu tespit edilmiş)    X’ın kendisinin X hesabı bulunmadığını beyan etmesi üzerine, Müvekkilim arkadaşına yardımcı olmak amacıyla  kendisinin X hesabının bulunduğunu ve kendi hesabının kullanacağını sanık genç yaşta olmanın verdiği tecrübesizlikle, iyi niyetli olarak, HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEME  VE İŞTİRAK KASTI OLMAKSIZIN  suçtan bihaber şekilde, banka hesap bilgilerini vermiştir. Bu durum sanık X ifadeleri ile doğrulanmıştır.

O HALDE  Müvekkil sanık  İYİNİYETLİ ve Arkadaşına yardımcı olmak kastıyla hareket etmiş olup, HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEME KASTI VEYA BAŞKASINA HİLELİ DAVRANIŞLARLA ZARAR VERME KASTI İle hareket etmemiştir.

KALDI Kİ, Müvekkil sanık tanıklardan banka görevlisi X mahkemede vermiş olduğu ifade ile teyit ettiği üzere ” müvekkilim sanık  banka görevlisi Pınar hanım kendisine  yapmış olduğu  bankadan para çekme işleminin süpheli ve suç içeren işlem olduğunun polise   söylemesi üzerine  hemen  gecikmeksizin, gerek karakol gerekse savcılılık ifadelerinde açıkça belirtildiği üzere  kendi rezasıyla Emniyete başvurmuş, ifadesinde olayın aydınlanmasına yardımcı olmak adına tüm bildiklerini anlatmıştır.”

ÖYLE ise,  hayatın olağan akışı içinde suç kastı ile hareket eden bir kişinin kendisine suç işlediğini söylenen birinin beyanı üzerine hemen polise gitmeyeceği ve  suçu ilişkin  bilgileri vermeyeceği düşünüldüğünde Müvekkil  sanık X SUÇ İŞLEME KASTI ile hareket etmediği,   isnat edilen suçu işlemediği gibi  isnat edilen suçun maddi ve manevi unsurları Müvekkil sanık hakkında  oluşmadığı AÇIKÇA KANITLANMIŞTIR.

2- Bununla birlikte iddia makamının iddia ettiği üzere Müvekkil sanık ile diğer sanıklar arasında SUÇ İŞLEME KASTI ile İŞTİRAK iradeleri yoktur.

 Zira gerek  dosyadaki deliller gerekse  diğer sanık X ifadelerinde anlaşılacağı üzere, Müvekkilim sanık Berkan dışındaki sanıkları tanımamakta olup,  Arkadaşı Berkan’a duyduğu güven sebebiyle de Banka hesap bilgilerini  vermiştir.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak  nedenlerle,

1- ÖNCELİKLE,  Müvekkil Sanık X suç işleme kastı ile hareket etmediğinden  ve  isnat edilen suçlamaların maddi ve manevi unsurları oluşmadığından, yeterli ve inandırıcı deliller bulunmadığından Müvekkil sanık X BERAATİNE,

2- Sayın mahkemeniz aksi kanaatte ise verilecek  diğer lehe olan hükümlerin uygulanmasına,

 Karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                        Sanık Müdafii

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.