Nikahsız birlikte yaşanan kadın vekil olarak tayin edilebilir

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Nikâhsız birlikte yaşanan kadının vekil olarak tayini caizdir. Vekil hesap vermek zorundadır.

Altmış beş bin liralık borç senedinin altındaki imzanın davacıya ait olduğunda taraflar birleşmişlerdir. Davacı bunun gerçekte verilmiş bir paraya ilişkin olmadığını hile ile alındığını ileri sürmüştür. Ancak bu iddia ispat edilmiş değildir. Esasen ibra ortaklığından alınan apartman katı davalıya ayrıca temlik edilmiştir. Bu temlikin karşılığı olan paranın hüküm ifade etmeyen bir borç senedinden ibaret bulunduğu iddiası Borçlar Kanununun 18. maddesi hükmünce tanıkla ispat edilemez.

O halde, bu kısım davanın subuta ermediği gerekçesi ile reddine ilişkin hüküm fıkrası doğrudur. Meşru olmayan bir ilişki ile bağlı bulunan kimseler arasında yapılan bütün sözleşmelerin bu esasa dayandığı ve bu nitelikte ilişkisi bulunan kimseler arasındaki bütün hukukî tasarrufların gereksiz bulunacağı ilkesi benimsenemez.

İki kişi arasındaki meşru olmayan ilişki, bu ilişkinin amacını sağlayan tasarrufları geçersiz kılar. Bunun dışında bir tarafın halin gereğine göre diğer tarafa bir takım işler gördürmesi ve ödemelerde bulunması amacın dışında kalıyorsa bu kısım ilişkilerin meşru olmayan ilişki gayri meşru münasebet nedeni ile geçersiz sayılmasını gerektirmez.

Aralarında metreslik ilişkisi bulunan kimselerden biri diğerini bazı işlerinin gördürülmesi için bu ilişkilerin dışında bulunan kimselerden biri diğerini bazı işlerinin gördürülmesi için bu sıfatından doğan borçluluğuna dayanan hakkını dava hakkından yoksun kılmaz.

Gerçekten davacı üçte biri payı kendisine ait olmak şartıyla bir kat alınması konusunda metresi bulunan davalıyı temsilci seçmiş ve bu amaçla 40 bin lira ödemiştir. Davalı bu amaçla ödenen parayı alarak kendi adına bir kat satın almıştır. O halde bu yolda davalının mamelekine geçen paranın geri alınmasını ve şayet temsilci borcunu yerine getirmiş olsaydı alacaklarının mal varlığı ne durumda olacak idiyse temsilcilik borcunu yerine getirmiş olsaydı alacaklarının mal varlığı ne durumda olacak idiyse temsilcilik borcuna aykırı davranıştan doğan kazanç yoksunluğunu yani menfi zararı isteyebilir. Mahkemenin aksi görüşle bu kısım isteği reddetmiş olması doğru değildir. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 4. HD. 6.7.1965 T. 1964/10315 E. 1965/355 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.