NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU VE CEZASI

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Fail yaralama kastıyla hareket eder, ancak eylem sonucunda failin kastettiğinden daha ağır neticeler meydana gelirse fail, ağır veya başka neticelerden sorumlu olabilir. Fakat failin ağır veya başka netice bakıından ‘en az taksirinin olması’ gerekir. En az taksirle faile bağlanabilen netice failin hareketi sonucunda meydana gelmişse yani illiyet bağı kurulabiliyorsa, fail ağır veya başka neticeden sorumlu olur. Böyle bir durumda fail hakkında neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümleri uygulanır.

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ ÖRNEKLERİ

 • Duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması,
 • Konuşmada sürekli zorluk olması,
 • Yüzde sabit iz meydana gelmesi
 • Yaşamı tehlikeye sokan bir durum ortaya çıkması,
 • Çocuğun vaktinden önce doğması
 • Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi
 • Konuşma yeteneğinin kaybı,
 • Yüzün sürekli değişmesi,
 • İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa yakalanma veya bitkisel hayata girme,
 • Çocuğun düşmesi
 • Çocuk yapma yeteneğinin kaybolması,
 • Vücutta kemik kırılması veya çıkık oluşması,
 • Ölüm neticesinin gerçekleşmesi,

Failin kastı yaralama değilse yani kast yaralamaya yönelik değilse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama hükümleri uygulanmaz. Şartları varsa fail, taksirle yaralama veya taksirle öldürme fiilinden sorumlu olabilir.

Ölüm neticesi bakımından ise failin basit ya da olası kastı varsa fail neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan değil, doğrudan ya da olası kastla öldürmeden sorumlu olur.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: