Nesebin Reddi Dava Dilekçesi

Nesebin ReddiDava Dilekçesi


DİKİLİ  ASLİYE HUKUK (AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE )MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

VEKİLİ               :

DAVALILAR     :

DAVA KONUSU : Nesebin reddine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR :a
1. Müvekkilim ile davalıDerya UYSAL 21.01.2008 tarihinde evlenmişler  Haziran 2008 tarihinden beri ayrı yaşamaktadırlar. Davalıçocuk Duru UYSAL ise 16.06.2009 tarihinde  dünyaya gelmiştir.
2. Davalıçocuk Duru UYSAL, davalının başka bir erkekle olan ilişkisinden dünyaya gelmiştir. Bu nedenle dava açma gereği hâsıl olmuştur.
3. Ayrıca, çocuğa kayyım tayini için SulhHukuk Mahkemesine tezkere yazılmasına gerek vardır.

HUKUKİ SEBEPLER : MK., HMK., sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanı, doktor raporu ve her türlü delil,

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, müvekkilin çocuğu olmayan Duru UYSAL’ın nesebinin reddine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kaydı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.