Bir Sayfa Seçin

Nesebin Reddi Dava Dilekçesi Örneği


………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI              : A

VEKİLİ                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

DAVALILAR       : 1) B

                                 2) C(kayyım)

DAVA KONUSU  :Nesebin reddine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR            : 1) Müvekkil ile davalı B 1985 yılında evlenmişler ve evlilikleri esnasında C adlı bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

                                  2) “C” ismi verilen kız çocuğu davalının bir başka erkek ile ilişkisinden dünyaya gelmiştir.Nesebin reddi için dava açma gereği doğmuştur.

                        

                                  3)Çocuğa kayyım tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yazılması gereği vardır.

HUKUKSAL NEDENLER: MK , HMK , sair mevzuat

DELİLLER           :Nüfus kaydı, tanık beyanı,doktor raporu,her türlü delil.

İSTEM SONUCU :Yukarıda sunulan nedenlerle müvekkilin çocuğu olmayan C’nin nesebinin reddine ,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                                            Davacı Vekili

EKİ:

-Onaylanmış vekaletname örneği

-Anılan belgeler

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi