Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Nesebin Reddi Dava Dilekçesi Örneği

Nesebin Reddi Dava Dilekçesi Örneği


………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI              : A

VEKİLİ                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALILAR       : 1) B

2) C(kayyım)

DAVA KONUSU  :Nesebin reddine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR            : 1) Müvekkil ile davalı B 1985 yılında evlenmişler ve evlilikleri esnasında C adlı bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

2) “C” ismi verilen kız çocuğu davalının bir başka erkek ile ilişkisinden dünyaya gelmiştir.Nesebin reddi için dava açma gereği doğmuştur.

3)Çocuğa kayyım tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine tezkere yazılması gereği vardır.

HUKUKSAL NEDENLER: MK , HMK , sair mevzuat

DELİLLER           :Nüfus kaydı, tanık beyanı,doktor raporu,her türlü delil.

İSTEM SONUCU :Yukarıda sunulan nedenlerle müvekkilin çocuğu olmayan C’nin nesebinin reddine ,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKİ:

-Onaylanmış vekaletname örneği

-Anılan belgeler

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.