Nerede kaldığını izah edemeyerek güven sarsıcı davranışlarda bulunmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Nerede kaldığını izah edemeyerek güven sarsıcı davranışlarda bulunmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden davalı kocanın eşine defalarca şiddet uyguladığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği, davacı kadının da nerede kaldığını izah edemeyerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, kapı kilidini değiştirip eşini eve almadığı ve eşine saldırdığı anlaşılmaktadır. Boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Bu yön nazara alınmadan davalı koca ağır kusurlu kabul edilerek davacı kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Y2HD, 10.10.2011, E. 2010/14559, K. 2011/15203.

Nerede kaldığını izah edemeyerek güven sarsıcı davranışlarda bulunmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği ve üç-dört ay süreyle ortadan kaybolduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 22.11.2011, E. 2010/19587, K. 2011/19434.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 13:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.