Nafakayı Red Kararına Karşı İstinaf Dilekçesi

Şub 8, 2019 | Boşanma Avukatı, DİLEKÇELER

BÖLGE ADLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA X AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                   

 

DOSYA ESAS NO     :

KARAR NO              :

İSTINAF EDEN

DAVACI                     :

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                    :

VEKILİ                    :

KONU                        : Adana Aile Mahkemesi  …ve …K. Sayılı  …tarihli gerekçeli kararının taraflarla ilgili olayın anlatılması kısmının düzeltilerek BOZULMASI  talebiyle istinaf talebidir.

 

AÇIKLAMALAR     :

Davalı taraf ile müvekkil 34 yıldır evlidirler. Davalı ev hanımı, müvekkil ise emeklidir ve 2 müşterek çocukları vardır. 19/10/2017 tarihinde tarafımızca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılmış ve dava …Aile Mahkemesi’nde … Esas …Karar sayısıyla hükme bağlanmıştır. Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar aleyhimize olan hususlar bakımından hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

1-Yerel mahkeme gerekçeli kararın olaylar kısmında bir başka dosya ile ilgili hususları yazmış ve hüküm tesis etmiş, gerekçeli bir karar sunmamıştır. Oysaki Mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılmak zorundadır” (Anayasa m.141/3). Yine 6100 S.  Hukuk Muhakemeleri kanunu gereğince “Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” Bu nedenle gerekçenin başka bir dosya ile karıştırılması ile gerekçenin olmaması arasında hiç bir fark yoktur; bu nedenle yerel mahkemece verilen karar hukuka aykırıdır.

2- Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasının reddi yasalara aykırıdır. Nitekim Evlilik Birliğinin temelinden Sarsılması başlıklı Medeni Kanun m.166/1 hükmü “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden biri boşanma davası açabilir”  gereğince tarafımızca boşanma davası açılmıştır. Ancak talebimiz yerel mahkemece reddedilmiştir. Hâlbuki tarafların son 10 yıldır evliliği yürütemediği ve son 1 yıldır ise ayrı yaşadıkları, davalı eş tarafından hastalık derecesinde gösterilen titizlik durumu; davalının, müvekkilin eşyalarını iş yerinin servis aracıyla göndermesi, davalının iş yeri yetkililerine bunu neden işten atmıyorsunuz şeklindeki sözleri karşısında müvekkili küçük düşürmesi, davalının onlarca kez müvekkili eve almaması karşısında müvekkilin her defasında aile bireylerinden birilerini araya sokarak uzlaşı ortamı sağlamaya çalıştığı ancak sonuç alamadığı, tek derdi ailesinin geçimimi sağlamaya çalışan müvekkilin maddi ihtiyaçları karşılamada zorlanması karşısında anne ve çocukların baskısı ve geçimsizlik nedeniyle müvekkilin arık evliliği yürütemeyeceği aşikârdır. Tüm bu hususlar karşısında boşanmaya yönelik yerel mahkemece verilen red kararı BOZMAYI gerektirir.

 

3-Yerel mahkeme tarafından hükmedilen tedbir nafakası ve nafakanın miktarı hukuka aykırıdır. Mahkeme tedbir nafakasına hükmederken tarafların sosyal ve ekonomik durumunu araştırmalıdır. Nafaka talebinde bulunan davalının kirada oturmadığı ve sağlıklı çalışabilir bir halde olduğu, buna karşın eve alınmayan dışarda hayatını sürdürmek zorunda kalan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan müvekkil aleyhine tedbir nafakasına hükmedilmesi hakkaniyete aykırı olduğu gibi müvekkilin geliri ile orantısız olup, bir hayli yüksektir. Halbuki Medeni Kanun m. 4 gereği Kanunun Hakime takdir yetkisi tanıdığı durumlarda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar vermesi gerekmektedir. Belirtilen hususlardan dolayı tedbir nafakasına hükmedilmesi doğru değildir; bu nedenle yerel mahkemece verilen karar BOZMAYI gerektirir.

 NETİCE VE TALEP                       : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerden dolayı;

  • Adana X Aile Mahkemesi’nin … esas 2018/…sayılı kararın istinaf incelemesi neticesinde BOŞANMA YÖNÜNDEN ONANMASINA ve nafakanın taleplerimiz doğrultusunda KALDIRILMASINA,
  • Talebimiz doğrultusunda yeniden yargılama yapılıp MÜVEKKİL LEHİNE HÜKÜM KURULMASINA,

Davacı vekili olarak yüce mahkemenizden vekaleten karar verilmesini arz ve talep ederim. tarih       

                                                                                                       DAVACI VEKİLİ

                              Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.