Nafakayı İhlal-Suçun Öğrenildiği Tarih-Hak Düşürücü Süre-Yargıtay Kararı

Oca 16, 2020 | Nafakayı İhlal Ceza

Nafakayı İhlal-Suçun Öğrenildiği Tarih-Hak Düşürücü Süre

  • 2004 sayılı Kanun’un 347. maddesinde şikayet hakkının fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşeceğinin düzenlendiği, nafaka alacağının tahsiline yönelik Ankara 15. İcra Müdürlüğünün 2012/6528 sayılı icra dosyasında, şikayete konu 2014 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin nafaka borcunun cari olduğu tarihten sonra alacaklı tarafından icra dosyasında herhangi bir işlem yapılmadığı, borcun ödenmediğine muttali olduğuna ilişkin dosya kapsamı itibari ile herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı, buna göre öğrenme tarihinin İcra Mahkemesine şikayetin yapıldığı 19/06/2014 tarihi olarak kabulünün gerektiği, Kanun’un 347. maddesi uyarınca öngörülen 3 aylık ve 1 yıllık hak düşürücü sürelerin şikayet tarihi itibari ile henüz dolmadığı kabul edilir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık Ü.. K.. hakkındaki şikayetin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 347. maddesi gereği şikayet hakkının 3 ay içerisinde kullanılmadığı gerekçesi ile düşürülmesine dair Ankara 11. İcra Ceza Mahkemesinin 02/12/2014 tarihli ve 2014/164 esas, 2014/151 karar sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Ankara 12. İcra Ceza Mahkemesinin 08/12/2014 tarihli ve 2014/108 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 28/08/2015 gün ve 56634 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29/09/2015 gün ve KYB. 2015-306126 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Ankara 11. İcra Ceza Mahkemesince, icra emrinin tebliğinden sonra nafaka borcunu ödememek suçunun 26/11/2013 tarihinde oluştuğu, İcra ve İflas Kanunu’nun 347. maddesi uyarınca şikayet hakkının fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay olduğu ve nafaka borcunun ödenmemesi derhal bilinebileceği gerekçesi ile şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmiş ise de, 2004 sayılı Kanun’un 347. maddesinde şikayet hakkının fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşeceğinin düzenlendiği, nafaka alacağının tahsiline yönelik Ankara 15. İcra Müdürlüğünün 2012/6528 sayılı icra dosyasında, şikayete konu 2014 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin nafaka borcunun cari olduğu tarihten sonra alacaklı tarafından icra dosyasında herhangi bir işlem yapılmadığı, borcun ödenmediğine muttali olduğuna ilişkin dosya kapsamı itibari ile herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı, buna göre öğrenme tarihinin İcra Mahkemesine şikayetin yapıldığı 19/06/2014 tarihi olarak kabulünün gerektiği, Kanun’un 347. maddesi uyarınca öngörülen 3 aylık ve 1 yıllık hak düşürücü sürelerin şikayet tarihi itibari ile henüz dolmadığı gözetilerek, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Ankara 12. İcra Ceza Mahkemesinin 08/12/2014 tarihli ve 2014/108 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 24/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2015/17807 Karar : 2015/9225 Tarih : 24.12.2015)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.