Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Nafakayı İhlal Şikayetine Cevap Dilekçesi

Nafakayı İhlal Şikayetine Cevap Dilekçesi

X İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO                              :

MÜŞTEKİ                             :

SANIK                                   :

VEKİLİ                                   :

KONU                                   :

AÇIKLAMALAR  :

1-) Konya 4. İcra Ceza Mahkemesinde müvekkilimiz aleyhine, …  tarafından nafaka yükümlülüklerine uymamak nedeniyle şikayette bulunulmuştur. Müvekkilimiz ….. adına başlatılan bu şikayete itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

2-) Müşteki ….  05/05/2019, 05/06/2019, 05/07/2019 tarihleri için tarafına nafaka ödenmediği hususunda şikayette bulunmuştur. Ancak bu şikayet yerinde değildir. Konya 5. İcra Ceza Mahkemesinin …. Esaslı dosyasının …. sayılı kararında açıklandığı üzere müşteki 28/02/2019 tarihinde evlenmiştir. Bu durumda nafakanın kendiliğinden kalkması hali ortaya çıkmıştır.

3-) TMK. 176. Maddesinde “İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar” denilmektedir. Bu maddede de görüldüğü üzere yapılan şikayet hukuka aykırıdır.

4-) HMK 327/1. Maddesinde ” Gereksiz yere davanın uzamasına veya gider yapılmasına sebebiyet vermiş olan taraf, davada lehine karar verilmiş olsa bile, karar ve ilam harcı dışında kalan yargılama giderlerinin tamamını veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir.” denilmiştir. Buna göre yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerden dolayı müştekinin yargılama giderlerinden sorumlu tutulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenler ve mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak hususlar neticesinde;

1-) Yukarıda esas numarasını belirmiş olduğumuz dosya kapsamında müvekkilim aleyhine başlatılan şikayetin reddedilmesini,

2-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin müşteki tarafına bırakılmasını saygılarımızla vekaleten arz ederiz.

SANIK VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 10:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.