Nafakayı İhlal-İcra Ceza Yargıtay Kararı-Esas : 2018/4315 Karar : 2018/9837 Tarih : 04.10.2018

Oca 16, 2020 | Nafaka Avukatı

Nafakayı İhlal-İcra Ceza-Esas 20184315 Karar 20189837 Tarih 04.10.2018

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/4315
Karar : 2018/9837
Tarih : 04.10.2018
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul 16. İcra Ceza Mahkemesinin 26/10/2017 tarihli ve 2017/235 Esas, 2017/479 Karar sayılı kararına karşı itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul 17. İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2017 tarihli ve 2017/91 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 07/06/2018 gün ve 94660652-105-34-5202-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/06/2018 gün ve KYB.2018-51570 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19/04/2005 tarihli ve 2005/17-7 Esas, 2005/37 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere, 5358 sayılı Kanun’la değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesinde düzenlenen ve şikâyete tâbi bulunan nafaka hükmüne uymamak suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılmış ve icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilâmda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikâyet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması, dava açılmış ise sonuçlanmış olması ve şikâyet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmesi karşısında, somut olayda, sanık hakkında nafaka alacağına dair İstanbul 14. İcra Dairesinin 07/03/2013 tarihli ve 2013/6531 sayılı takip dosyası ile icra takibi yapıldığı, takip talebinin birikmiş ve cari nafaka alacaklarına yönelik olduğu, usulüne uygun olarak borçluya tebliğ edildiği, anılan takip dosyasına ilişkin 2016 Kasım – Aralık ve 2017 Ocak aylarına ait nafaka borcunu ödenmemesi nedeniyle şikâyette bulunulduğu, İstanbul 16. İcra Ceza Mahkemesince, sanığın tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesine karşın, kararın infazı için İstanbul 8. Aile Mahkemesinin 26/09/2017 tarihli ve 2017/676 Esas sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenilmesi ile tazyik hapsinin uygulanmasının kesinleşmeye kadar durdurulmasına karar verildiği, taraflar arasındaki nafakanın kaldırılması konulu İstanbul 8. Aile Mahkemesinindeki davanın 26/09/2017 tarihinde açılmış olmasına nazaran mahkemesince verilecek kararın geçmişe yönelik İstanbul 16. İcra Ceza Mahkemesindeki dosyaya sirayet etmeyeceği, infazda tereddüt oluşturacak şekilde karar verildiği cihetle bu yönden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, İstanbul 17. İcra Ceza Mahkemesinin 04/12/2017 tarihli ve 2017/91 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına 04/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.