Nafakayı İhlal-İcra Ceza- Yargıtay Kararı

Oca 16, 2020 | Nafakayı İhlal Ceza

Nafakayı İhlal-İcra Ceza

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’in yapılan yargılaması neticesinde, sanığın daha önce nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemek eyleminden dolayı İstanbul 6. İcra Ceza Mahkemesi’nin 2012/85-185 sayılı ilâmı ile verilen tazyik hapsi cezasının infaz edilmediği gerekçesiyle şikâyet hakkının düşürülmesine ilişkin İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/768 esas, 2015/576 sayılı kararına vaki itirazın reddine dair mercii İstanbul 16. İcra Ceza Mahkemesi’nin 12/11/2015 tarihli ve 2015/80 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 31/05/2016 gün ve 691 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14/06/2016 gün ve KYB.2016-243655 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Yargıtayın yerleşik içtihatlarına nazaran ödenmeyen her güncel aylık nafaka için yeni şikâyet süresinin başlayacağı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesinde” Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.” şeklinde hükme yer verildiği, aynı borç nedeniyle uygulanan tazyik hapsi cezasının süresinin 3 ayı geçemeyeceğine yönelik 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesinde yeralan benzer bir hükmün nafaka hükmüne uymamak suçu yönünden öngörülmediği, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 sayılı Kanun ile değişiklik öncesi 2004 sayılı Kanun’un 344. maddesinde “Nafaka vermeye mahkum olup da ilamda gösterilen ödeme şartlarına riayet etmeyen borçlu, alacaklının şikayeti üzerine icra mahkemesince tarafların hal ve vaziyetlerine göre on günden üç aya kadar hafif hapse mahkum edilir. Cezanın infazından sonra işleyecek nafaka hakkında aynı hüküm cereyan eder.” şeklindeki düzenleme gereğince, nafaka yükümlülüğünün ihlali suçlarında önceden verilen tazyik hapsinin infaz edilmesi şartının arandığı, ancak bahse konu kanun değişikliği ile infaz şartının kaldırılmış olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, İstanbul 16. İcra Ceza Mahkemesi’nin 12/11/2015 tarihli ve 2015/80 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 16/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2016/10803 Karar : 2017/2286 Tarih : 16.03.2017)

Kaynak:https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Nafakayı İhlal-İcra Ceza- Yargıtay Kararı Esas 201610803 Karar 20172286 Tarih 16.03.2017

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.