Nafakayı İhlal-İcra Ceza-Esas : 2017/5158 Karar : 2017/11328 Tarih : 19.12.2017

Oca 16, 2020 | Genel Yazılar

Nafakayı İhlal-İcra Ceza-Esas : 2017/5158 Karar : 2017/11328 Tarih : 19.12.2017

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2017/5158
Karar : 2017/11328
Tarih : 19.12.2017
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İİK md 344 uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Elazığ 1. İcra Ceza Mahkemesinin 09/03/2017 tarihli ve 2017/9 esas, 2017/169 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 17/10/2017 gün ve 8566 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/10/2017 gün ve KYB.2017-58954 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Elazığ 1. İcra Ceza Mahkemesinin 09/03/2017 tarihli ve 2017/9 esas, 2017/169 sayılı kararının itiraz edilmeksizin kesinleşmesini müteakip, sanığın davaya konu Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin nafaka borcunu ödediğinin bildirilmesi üzerine, davanın ve cezanın ödeme nedeniyle 2004 sayılı Kanun’un 354. maddesi gereğince düşürülmesine ilişkin Elazığ 1. İcra Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2017/9 esas, 2017/169 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin merci Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/04/2017 tarihli ve 2017/33 değişik iş sayılı kararının, Elazığ 1. İcra Ceza Mahkemesinin 09/03/2017 tarihli kararın kanun yararına bozulması halinde, hukuken yok hükmünde kalacağı düşünülerek yapılan incelemede;

Dosya kapsamına göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19/04/2005 tarihli ve 2005/17-7 esas, 2005/37 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5358 sayılı Kanun’la değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesinde düzenlenen ve şikayete tabi bulunan nafaka hükmüne uymamak suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılmış ve icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması, dava açılmış ise sonuçlanmış olması ve şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmesi karşısında, somut olayda Elazığ 3. İcra Müdürlüğünün 2012/5986 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka ve 2016 Mart – Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül – Ekim – Kasım ve Aralık aylarına ait nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikayette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, bu haliyle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

İhbarname içeriğinden Elazığ 1. İcra Ceza Mahkemesinin kesinleşen 09/03/2017 tarihli ve 2017/9 esas, 2017/169 sayılı kararına yönelik olarak mı, Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesinin kesinleşen 12/04/2017 tarihli ve 2017/33 değişik iş sayılı kararına yönelik olarak mı kanun yararına bozma talebinde bulunulduğunun ifade ediliş tarzından anlaşılamaması nedeniyle, bu hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla gereğinin takdir ve ifası için dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 19/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.