Nafakayı İhlal Hakkında Tekrar Şikayette Bulunmak – Yargıtay Kararı

Nafakayı İhlal Hakkında Tekrar Şikayette Bulunmak

  • Sanığın yeniden nafaka borcunu ödememekten şikayet edilebilmesi için önceki şikayet konusu davanın sonuçlanması; mahkumiyet kararı verilmiş olması halinde verilen cezanın infaz edilip infazdan sonra, beraat veya düşme kararı verilmiş olması halinde ise kararın kesinleşmesinden itibaren bir aylık ödenmeyen nafaka borcunun bulunması gerekliliği karşısında anılan dosya getirtilip incelenmeden eksik soruşturma ile yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması doğru değildir.

İlgili yargıtay kararı:

Nafaka borcunu ödememekten sanık Sebahattin Uğur Ertürk’ün yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344. maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair ANKARA 10. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 25.6.2004 gün ve 714 esas 1234 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 10.2.2005 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Sanık vekilince, sanığın aynı takip nedeniyle ödenmeyen 2003 Kasım ayı için nafaka borcunu ödememekten şikayet edildiği ve davanın Ankara 10.İcra Ceza Mahkemesinin 2004/715 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmekte olduğunun bildirilmesine göre; sanığın yeniden nafaka borcunu ödememekten şikayet edilebilmesi için önceki şikayet konusu davanın sonuçlanması; mahkumiyet kararı verilmiş olması halinde verilen cezanın infaz edilip infazdan sonra, beraat veya düşme kararı verilmiş olması halinde ise kararın kesinleşmesinden itibaren bir aylık ödenmeyen nafaka borcunun bulunması gerekliliği karşısında anılan dosya getirtilip incelenmeden eksik soruşturma ile yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA 9.5.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2005/2408 Karar : 2005/4980 Tarih : 09.05.2005)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 10:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.