Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka-Yargıtay Kararı

Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Sinanpaşa İcra Ceza Mahkemesinin 27/04/2016 tarihli ve 2016/3 esas, 2016/4 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Afyonkarahisar 1. İcra Ceza Mahkemesinin 26/09/2016 tarihli ve 2016/101 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 23/12/2016 gün ve 14792 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/01/2017 gün ve KYB.2016-402498 sayılı ihbarnamesi ile Daire’ye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu hakkında Sinanpaşa İcra Müdürlüğü’nün 2013/44 Esas sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, bu haliyle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Afyonkarahisar 1. İcra Ceza Mahkemesinin 26/09/2016 tarihli ve 2016/101 Değişik İş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli … hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 08/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2017/978 Karar : 2017/1978 Tarih : 08.03.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 11:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.