Nafakaya İtirazın Kaldırılması Sonrasında Nafaka Ceza Davası

Nafakaya İtirazın Kaldırılması Sonrasında Nafaka Ceza Davası Dilekçesi

İCRA (CEZA) MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

Müşteki

:

Vekilleri

:

Sanık

:

D. Konusu

:

Nafaka borcunu ödemeyen sanığın tecziyesi talebidir.

İcraDosya Numarası

:

… İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası

Olaylar

:

… Aile Mahkemesinin … E. Sayılı dosyasının … tarihli duruşmasının … nolu ara kararı gereğince müşteki müvekkil yararına dava tarihinden itibaren ayda … TL tedbir nafakasının sanıktan alınarak müştekiye verilmesine karar verilmiştir.

Bu nafakanın ödenmemesi nedeniyle tarafımızca … İcra müdürlüğünün … dosya numarası ile … Tarihinde icra takibi başlatılmış ve sanık haksız olarak bu takibe itiraz etmiştir.

Akabinde tarafımızca … Aile Mahkemesinin … E. Sayılı dosyasından itirazın iptali davası açılmıştır. Yargılama sonucunda … Aile Mahkemesinin … Tarihli, … K. Sayılı kararıyla takibin devamına karar verilmiştir.  İşbu karar … Tarihinde kesinleşmiştir.

… İcra Müdürlüğünün … dosyasına ilişkin takibin devamı, müvekkil lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının tahsili amacı ile borçlu-sanık …’a … Tarihinde tebliğ edilmiş olup sanık hala nafaka borcunu ödememiştir.    

Bu itibar ile İ.İ.K. 344. maddesi gereği nafaka borcunu ödemeyen sanığın cezalandırılması için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

Deliller              :

1-) … Aile Mahkemesinin … E. Sayılı dosyası,

2-) … Aile Mahkemesinin … K. Sayılı dosyası

3-) … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası ve dosya muhtevası

4-) Her türlü yasal delil.

Talep                 :

Yukarıda izahını yaptığımız nedenler ile:

1-) Sanığın … tarihinden itibaren nafaka borçlarını ödememesi nedeni ile tecziyesine karar verilmesini;

2-) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten dilerim.

Müşteki Vekili

Son düzenleme tarihi 5 Ağustos 2020 15:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.