Nafakanın sona ermesine rağmen tahsilat devam ettiği için fazla ödenen miktarın tespit edilerek istirdadı aile mahkemesinden istenebilir- Yargıtay Kararı

Nis 28, 2020 | İştirak Nafakası

Nafakanın sona ermesine rağmen tahsilat devam ettiği için fazla ödenen miktarın tespit edilerek istirdadı aile mahkemesinden istenebilir

Davacı vekili dilekçesinde; taraflar arasında görülen boşanma davasında, davalı eş ve çocuğu için toplam 75.000.000 TL tedbir nafakasının davacıdan alınmasına karar verildiğini, kararın infazı için icra takibine konulduğunu; ancak, eş için karar kesinleşmekle, çocuk ise reşit olmakla nafakanın sona ermesine rağmen tahsilatın devam ettiğini, fazla ödenen miktarın tespit edilerek, istirdaden tahsilini talep ve dava etmiş, Mahkemece, davanın kısmen kabulü karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ikinci Kitabı ile ( 3. kısmı hariç) 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun kapsamındaki aile hukukundan doğan dava ve işler Aile Mahkemesinde görülür. İİK’nun 72. maddesi uyarınca açılan menfî tespit davası; genel hükümlere tabidir. İcra ve İflas Kanununda göreve ilişkin özel bir hüküm öngörülmemiştir.

Boşanma davasında hükmedilen tedbir nafakasımn tahsiline yönelik yapılan icra takibinde; borcun sebebi TMK’nun 169. maddesine dayanmakta ve dolayısıyla “Aile Hukukuna” ilişkin bulunduğu anlaşılmaktadır. Borç, Aile Hukukundan (nafaka yükümlülüğünden) doğduğuna göre; açılan bu davanın 4787 sayılı Yasamn 4. maddesi gereğince, Aile Mahkemesinde bakılması gerekmektedir. Mahkemece, görev hususu düşünülmeksizin, işin esasına girilerek hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.(Y3HD, 30.11.2006, E. 2006/15431, K. 2006/16460.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.