Nafakanın Ödenmesi Suçu Düşürür-Yargıtay Kararı

Nafakanın Ödenmesi Suçu Düşürür

Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, Antalya 3. İcra Ceza Mahkemesinin 15/01/2016 tarihli ve 2015/968 Esas, 2016/14 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Antalya 4. İcra Ceza Mahkemesinin 11/02/2016 tarihli ve 2016/22 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 23/08/2016 gün ve 6513 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29/09/2016 gün ve KYB.2016-350465 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre,

Antalya 3. İcra Ceza Mahkemesince sanığın şikâyete konu aylara ilişkin nafaka borcunu ödemediğinden bahisle 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, üç aylık şikâyet süresinden önceki nafaka alacaklarının adi alacak niteliğinde olduğu, ödememenin sanığın üzerine atılı suçu oluşturmayacağı, sanığın mahkûmiyetine dair verilen karardan önce 13/01/2016 tarihinde, şikâyet tarihinden önceki döneme ait 3 aylık nafaka borcunu ifa ettiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı,

Anılan karara konu Antalya 5. Aile Mahkemesinin 03/03/2015 tarihli ve 2014/518 Esas, 2015/183 sayılı karar incelendiğinde, sanık …’ın dosyada davacı olarak yer aldığı, hüküm kısmında davalı aleyhine tedbir nafakasına hükmedildiği anlaşılmakla, yapılan itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Antalya 4. İcra Ceza Mahkemesinin 11/02/2016 tarihli ve 2016/22 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 22/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2016/13055 Karar : 2017/2573 Tarih : 22.03.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 12:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.