Nafakanın muaccel olduğu tarihten takip tarihine kadar olan dönem için faiz istenebilir-Yargıtay Kararı: Esas : 2016/12759 Karar : 2017/5280 Tarih : 03.05.2017

Şub 12, 2020 | Nafaka Avukatı

Nafakanın muaccel olduğu tarihten takip tarihine kadar olan dönem için faiz istenebilir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/12759
Karar : 2017/5280
Tarih : 03.05.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, … İcra Müdürlüğü’nün E.2014/9151 sayılı dosyasında ortak çocuk yararına hükmedilen tedbir nafakasının (TMK md 169) tahsili amacıyla yaptıkları icra takibine davalının itiraz etmesi sebebiyle icra takibinin durduğunu belirterek davalının yaptığı itirazın iptaline ve kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece; “tedbir nafakası için nafakanın taktir edildiği tarihten itibaren faiz talep hakkının olacağı, mahkemece davanın açıldığı tarihten itibaren nafaka taktir edilmesi durumunda davanın açıldığı tarihten itibaren faiz istenemeyeeeği, davaya konu icra takibinde nafaka için dava tarihinden itibaren faiz talebinde bulunulduğu, takipte faize ilişkin fazla talepte bulunulması sebebi ile davalı tarafın takibe yapmış olduğu itirazın faiz yönünden haklı olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı kadının ortak çocuk yararına hükmolunan tedbir nafakasının tahsili amacıyla … İcra Müdürlüğü’nün E.2014/9151 sayılı dosyasında başlattığı icra takibinin, davalının borca ve faize yaptığı itiraz sonucu durduğu anlaşılmaktadır.

Nafaka alacağı her gün doğar ve işlemeye başlar. Ancak hakimin kararı ile ödenebilir hale gelir. Nafaka muaccel olmadıkça faiz uygulanamaz. Ortak çocuk yararına boşanma davasında hakim tarafından tedbir nafakasına hükmolunduğuna göre, davacının icra takibine konu ettiği tedbir nafakası muaaccel hale gelmiş olup, icra takibinde nafakanın muaccel olduğu tarihten takip tarihine kadar olan dönem için talep edilmesi halinde faiz uygulanması gereklidir. Bu belirlemeler doğrultusunda mahkemece, talep edilen nafakalara istenen faiz miktarının dosyaya uygunluğu bakımından bilirkişi raporu alınmadan hüküm kurulması doğru olmadığı gibi, davalının borca yaptığı itirazla ilgili bir değerlendirme yapılmaması da usul ve kanuna aykırı olup, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 03.05.2017(Çrş.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Nafakanın muaccel olduğu tarihten takip tarihine kadar olan dönem için faiz istenebilir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.