Nafakanın Kaldırılması Durumunda Sanık Eşin Beraati Gerekir-Yargıtay Kararı: Esas : 2019/6624 Karar : 2019/9977 Tarih : 12.06.2019

Oca 16, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/6624
Karar : 2019/9977
Tarih : 12.06.2019
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Muğla İcra Ceza Mahkemesinin 11/10/2017 tarihli ve 2016/638 esas, 2017/395 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 08/04/2019 gün ve 94660652-105-48-3708-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/04/2019 gün ve KYB.2019-38848 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Somut olayda, alacaklı vekilinin Muğla 1. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi sıfatı ile) Mahkemesince hükmedilen nafakaya ilişkin olarak 30/11/2016 tarihinde şikayetçi olmasını müteakip, Muğla İcra Ceza Mahkemesinin 11/10/2017 tarihli kararı ile şikayete konu nafakanın Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/09/2006 tarihli ve 2005/419 esas, 2006/429 sayılı kararı ile hükmedilmiş olduğu, takip talebinde işleyecek aylık nafakanın da talep edilmiş olduğu, icra emri tebliğ tarihinden şikayet tarihine kadar geçen sürede işleyen en az 1 aylık nafakanın ödenmemiş olduğu, sanığın müşterek çocuk için hükmedilen 3 aylık nafaka bedelini yargılama sırasında ödemiş olduğu ibraz ettiği dekonttan anlaşılmış ise de eş için hükmedilen nafakayı ödemediğinden bahisle sanığın 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de,

Dosya kapsamına göre, sanık … ile alacaklı …’ın, Muğla 1. Asliye Hukuku Mahkemesinin 29/09/2006 tarihli ve 2005/419 esas, 2006/429 sayılı kararı ile boşanmalarına karar verildiği ve anılan karar ile birlikte davalıdan alınmak suretiyle …’a ödenmek üzere 300 Türk lirası yoksulluk nafakasına hükmedilmesini takiben, Muğla Aile Mahkemesinin 03/12/2013 tarihli ve 2013/339 esas 2013/3030 sayılı kararında, Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/09/2006 tarihli kararı ile davalı … lehine hükmedilen 300,000 Türk lirası yoksulluk nafakasının dava tarihi olan 14/08/2013 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verildiği ve bu kaldırma kararına ilişkin kararın da sanık tarafından yargılama sırasında icra dosyasına sunulduğunun anlaşılması karşsında, şikayet tarihi olan 30/11/2016 tarihinden önce söz konusu yoksulluk nafakasının ödenmesine ilişkin kararın kaldırıldığı gözetilmeden, yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Muğla İcra Ceza Mahkemesinin 11/10/2017 tarihli ve 2016/638 esas, 2017/395 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına; 12/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.