Nafakanın Arttırılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Nafaka Arttırılması Davasına Karşı İtirazda Bulunmak


…….. 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                                                       

DAVACI                   : 

VEKİLİ                    :

DAVALI                  :

KONU                      : Davacının nafaka artırım talebine karşı beyan ve itirazlarımızın sunulması ile HAKSIZ ve HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN iş bu davanın REDDİ talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR 

1) Davacının açmış olduğu iş bu davanın iyi niyetten yoksun ve tamamen çıkar amaçlı olduğunu ve itirazımızın kabulü ile davanın reddedilmesi gerektiğini talep etmekteyim şöyle ki;

 Davacı ile Gölbaşı/Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……… tarih, ……… Esas ve ………. Karar sayılı ilamı ile boşanmış bulunmaktayım. Söz konusu kararda müşterek çocuğumuzun velayeti davacıya bırakılmış ve müşterek çocuğumuz için 100,00 TL iştirak nafakası ve 125,00 TL yoksulluk nafakası bağlanmıştır. Bu nafakaları kabul etmemin tek sebebi evlilik birliği süresi içerisinde yaşamış olduğum sıkıntıların bir an önce son bulması ve müşterek çocuğumuzun bu durumdan etkilenmemesini sağlamak amacıyla hareket etmiş olmamdır. Ayrıca çocuğumun bakımını üstlenmeye her zaman hazırım.

2) Anılan karar ile verilen iştirak ve yoksulluk nafakası düzenlenirken tek başıma geçinmeyi hesaplamış ve bu kapsamda gelirimin azalmayacağını düşünerek hareket etmiştim. Aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağımız üzere davacının kötü niyetli olarak hareket edeceğini de göz önüne almamıştım. Fakat ikinci kez evlilik yapma fikrinde olmam davacı annenin tüm imkanları kötü niyetli olarak kullanmaya başlamasına yol açmıştır.

ÜLKE GENELİNDE EKONOMİ KÖTÜYE GİTMİŞTİR:

Son 1 yıl içerisinde gelirim ciddi oranda azalmıştır. Küçük esnaf olarak geçinmeye çalışıp , elektronik eşya tamiri yaparak basit usule tabi gelir elde etmekteyim. Ülke genelinde son 1 yıl içerisinde yaşanan darbe girişimi ve benzeri siyasi olaylar nedeni ile işlerim ciddi oranda azalmıştır. Bu duruma birde uzun süre devam edecek olan “ Konya yolu alt geçit projesi” ile ekte sunulduğu üzere tam olarak iş yerimin önünde çalışma başlatılmış ve neredeyse dükkana ulaşımı tamamen engellemiştir. O kadar ki işlerin son zamanlardaki durgunluğu nedeniyle işyerini tamamen kapatma tehlikesiyle karşı karşıyayım.

ANNEMLE YAŞAMAKTAYIM VE GELİRİM ORANINDA  KATKI SAĞLAMAKLA SORUMLUYUM:

 

İşim nedeniyle gelirimin azalmasının yanı sıra ev masraflarının olması da giderlerimi arttırmıştır. Şöyle ki;

Küçük yaşlarımda babam vefat etmiş ve bu bağlamda eve bir erkek olarak maddi destek sağlaması gerekmiştir. Nitekim T.M.K  Madde 364.- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. boşandıktan sonra doğal olarak ailesimin yanına taşınmış annem ile birlikte ona ait olan dairede oturmaktayım.  Şuan 230,00 TL kira ve her ay aidat ödemekteyim.  Dava konusu iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası nedeni ile asgari ücret kadar olan aylık gelirinin üstünde bir ödeme yapmaya zorlanmaktayım. Görüldüğü üzere iştirak nafakasına karar verildiği tarihten bu yana gelirim azaldığı gibi zorunlu giderleri de artmıştır. Bu hususa müşterek çocuğun Konya’da yaşıyor olması nedeni ile görüş zamanları için  Ankara’dan yaptığım yol masrafları (gidiş- dönüş ortalama 200,00 TL) yapılan harcamalar eklenmektedir.

              İştirak nafakası takdir edilirken; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, okul seviyesi, sosyal çevreye göre yaşam seviyesi, velayet tevdi edilen tarafın ekonomik durumu ile nafaka yükümlüsünün mali gücü birlikte değerlendirilip, hakkaniyete uygun bir nafakaya karar verilmelidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 182/2 maddesi gereğince; velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğunun giderlerine katılmakla yükümlüdür.

EKONOMİK ve SOSYAL DURUMUM:

 

Aylık ortalama gelirim sabit olmadığından geçtiğimiz 1 yıllık gelir üzerinden yapılan ortalama hesabı dikkate alındığında aylık kazancım asgari ücreti geçmemektedir. Bu ortalamaya son 2 aydır çalışmama engel ciddi yol çalışması problemi dahil edilmemiştir.. Adıma kayıtlı herhangi bir araç ve gayrimenkul de bulunmamaktadır.

TMK 176/4 te: ‘’ Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.’’ Aynı şekilde 331. Madde uyarınca ‘’ Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.’’

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemelere göre, iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi ya da hakkaniyetin bunu gerektirmesi gerekir. Ancak görüldüğü üzere maddi durumumda olumlu yönde bir gelişme bulunmamaktadır.

SONUÇ ve İSTEM : 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı tarafın nafaka artırımı isteminin reddine karar verilmesini,yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederim.13/07/2018

Davalı

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Site Üzerinden Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe