Nafakanın Arttırılmasına İtiraz-Cevap Dilekçesi Örneği

Eki 20, 2018 | Boşanma Avukatı, DİLEKÇELER

Nafakanın Arttırılmasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Nafakanın arttırılması davası gerek davacı gerek ise avukatı açısından son derece yorucu bir süreçtir. Aynı keza davalı ve avukatının iddiaları göğüslemesi de bir o kadar efor gerektirir. Neyse ki dünya kaynaklarının israfını önlemek ve zihin gücümüzü daha doğru noktalara yormak amacıyla sizler için bu yazımızda nafakanın arttırılmasına itiraz sürecini, itiraz dilekçesini, savunma desenlerini ele aldık 💡 

Nafakanın Arttırılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği -1-


ADANA 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   : 

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                  :

KONU                      : Davacının nafaka artırım talebine karşı beyan ve itirazlarımızın sunulması ile HAKSIZ ve HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN iş bu davanın REDDİ talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

1) Davacının açmış olduğu iş bu davanın iyi niyetten yoksun ve tamamen çıkar amaçlı olduğunu ve itirazımızın kabulü ile davanın reddedilmesi gerektiğini talep etmekteyim şöyle ki;

 Davacı ile Gölbaşı/Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……… tarih, ……… Esas ve ………. Karar sayılı ilamı ile boşanmış bulunmaktayım. Söz konusu kararda müşterek çocuğumuzun velayeti davacıya bırakılmış ve müşterek çocuğumuz için 100,00 TL iştirak nafakası ve 125,00 TL yoksulluk nafakası bağlanmıştır. Bu nafakaları kabul etmemin tek sebebi evlilik birliği süresi içerisinde yaşamış olduğum sıkıntıların bir an önce son bulması ve müşterek çocuğumuzun bu durumdan etkilenmemesini sağlamak amacıyla hareket etmiş olmamdır. Ayrıca çocuğumun bakımını üstlenmeye her zaman hazırım.

2) Anılan karar ile verilen iştirak ve yoksulluk nafakası düzenlenirken tek başıma geçinmeyi hesaplamış ve bu kapsamda gelirimin azalmayacağını düşünerek hareket etmiştim. Aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağımız üzere davacının kötü niyetli olarak hareket edeceğini de göz önüne almamıştım. Fakat ikinci kez evlilik yapma fikrinde olmam davacı annenin tüm imkanları kötü niyetli olarak kullanmaya başlamasına yol açmıştır.

ÜLKE GENELİNDE EKONOMİ KÖTÜYE GİTMİŞTİR:

Son 1 yıl içerisinde gelirim ciddi oranda azalmıştır. Küçük esnaf olarak geçinmeye çalışıp , elektronik eşya tamiri yaparak basit usule tabi gelir elde etmekteyim. Ülke genelinde son 1 yıl içerisinde yaşanan darbe girişimi ve benzeri siyasi olaylar nedeni ile işlerim ciddi oranda azalmıştır. Bu duruma birde uzun süre devam edecek olan “ Konya yolu alt geçit projesi” ile ekte sunulduğu üzere tam olarak iş yerimin önünde çalışma başlatılmış ve neredeyse dükkana ulaşımı tamamen engellemiştir. O kadar ki işlerin son zamanlardaki durgunluğu nedeniyle işyerini tamamen kapatma tehlikesiyle karşı karşıyayım.

ANNEMLE YAŞAMAKTAYIM VE GELİRİM ORANINDA  KATKI SAĞLAMAKLA SORUMLUYUM:

 

İşim nedeniyle gelirimin azalmasının yanı sıra ev masraflarının olması da giderlerimi arttırmıştır. Şöyle ki;

Küçük yaşlarımda babam vefat etmiş ve bu bağlamda eve bir erkek olarak maddi destek sağlaması gerekmiştir. Nitekim T.M.K  Madde 364.- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. boşandıktan sonra doğal olarak ailesimin yanına taşınmış annem ile birlikte ona ait olan dairede oturmaktayım.  Şuan 230,00 TL kira ve her ay aidat ödemekteyim.  Dava konusu iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası nedeni ile asgari ücret kadar olan aylık gelirinin üstünde bir ödeme yapmaya zorlanmaktayım. Görüldüğü üzere iştirak nafakasına karar verildiği tarihten bu yana gelirim azaldığı gibi zorunlu giderleri de artmıştır. Bu hususa müşterek çocuğun Konya’da yaşıyor olması nedeni ile görüş zamanları için  Ankara’dan yaptığım yol masrafları (gidiş- dönüş ortalama 200,00 TL) yapılan harcamalar eklenmektedir.

İştirak nafakası takdir edilirken; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, okul seviyesi, sosyal çevreye göre yaşam seviyesi, velayet tevdi edilen tarafın ekonomik durumu ile nafaka yükümlüsünün mali gücü birlikte değerlendirilip, hakkaniyete uygun bir nafakaya karar verilmelidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 182/2 maddesi gereğince; velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğunun giderlerine katılmakla yükümlüdür.

EKONOMİK ve SOSYAL DURUMUM:

Aylık ortalama gelirim sabit olmadığından geçtiğimiz 1 yıllık gelir üzerinden yapılan ortalama hesabı dikkate alındığında aylık kazancım asgari ücreti geçmemektedir. Bu ortalamaya son 2 aydır çalışmama engel ciddi yol çalışması problemi dahil edilmemiştir.. Adıma kayıtlı herhangi bir araç ve gayrimenkul de bulunmamaktadır.

TMK 176/4 te: ‘’ Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.’’ Aynı şekilde 331. Madde uyarınca ‘’ Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.’’

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemelere göre, iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi ya da hakkaniyetin bunu gerektirmesi gerekir. Ancak görüldüğü üzere maddi durumumda olumlu yönde bir gelişme bulunmamaktadır.

SONUÇ ve İSTEM : 

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı tarafın nafaka artırımı isteminin reddine karar verilmesini,yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederim.13/07/2018

Davalı

Nafakanın Arttırılmasına Cevap Dilekçesi -2-

ADANA 1.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO          : 2019/233 Esas

CEVAP VEREN

DAVALI

VEKİLİ   :

DAVACI :

KONU   : Davaya karşı süresi içinde cevaplarımızın arzıdır.

AÇIKLAMALAR

Davacının yukarıda belirtilen esas numarasıyla açmış olduğu nafaka arttırım davası keyfi olarak açılmış olup iyiniyetten uzak ve hakkaniyete aykırıdır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları incelendiğinde görüleceği gibi müvekkilim için hayat şartları davacıdan çok daha kötü durumdadır. Şöyle ki:

Davacı Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde Ameliyathane Biriminde sağlık teknisyeni olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 4.500TL civarında maaş almaktadır. Bu durum maaş bordroları incelendiği takdirde belli olacaktır. Bununla birlikte davacı babasının kendileri için satın aldığı evde oturmaktadır herhangi bir kira ödememektedir ayrıca üzerine kayıtlı arabası bulunmaktadır. Davacının ekonomik durumu, hayat standartlarını ve iki çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

Davacının ekonomik durumunun yanısıra müvekkil aynı hastanede 4D kapsamında sürekli işçi olarak çalışmaktadır. 2.300Tl maaş almaktadır. Maaşının 800Tl’sini ev kirasına, 482-516 TL maaşından kesinti yapılmak suretiyle mevcut nafakaya yatırmaktadır.

SONUÇ VE TALEP :

Nafaka miktarının takdiri Madde 330- Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Hâkim istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. V. Durumun değişmesi Madde 331- Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır

Nafakanın Arttırılmasına Cevap Dilekçesi -3-

ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ 

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 20….. / E. 

CEVAP VEREN 
(DAVALI) : 
VEKİLİ : 
DAVACI : 
VEKİLİ : 
T. KONUSU : Davaya, cevap süresi içinde, cevabın sunulmasıdır. 

DAVAYA İTİRAZ VE CEVAPLARIMIZ : 

Dava haksız ve mesnetsiz olup REDDEDİLMELİDİR Şöyle ki ; 
1-Tarafların sosyal içtimai durumları incelendiğinde görüleceği gibi müvekkilim için hayat şartları davacıdan çok daha kötü durumdadır. 
Müvekkilim Davalıdan boşandıktan sonra 2009 yılında evlenmiş ve 2011 yılında buglem isimli kız çocuğu daha olmuştur.Müvekkilim 2 çocuk babasıdır. 
Davacı Müvekkilimin 2. Evliliğini içine sindirememiş,2. çocuğunun doğumunu öğrenmesi ile de nafakanın artırılması davasını ikame etmiştir. 

DAVACININ EKONOMİK SOSYAL DURUMU; 

Davacı polis memurudur. Aylık 2.937,00 TL maaş ,50,00 TL çocuk yardımı, müvekkilimden de 230,00 TL çocuk nafakası olmak üzere toplam 2.987,00 TL para almaktadır. 
Davacı anne babası ile birlikte ikamet etmekte olup,oturdukları ev ailesine ait olup ev kirası bulunmamaktadır. Davacının aynı evde otudugu anne ve babası emekli olup her ikiside emekli maaşı almaktadır.Böylece aynı eve 3 ayrı maaş girmektedir.Davacı ayrıca müvekkilim 

DAVALININ EKONOMİK ve SOSYAL DURUMU ; 

Müvekkilim davacı gibi polis olup 178,00 TL lojman kirası otomotik kesildiğinden net 2579,00 TL maaş almaktadır. Müvekkilimin evi ve arabası bankada hiç parası bulunmamaktadır. 
Müvekkilim eşi ve çoçugu ile oturdugu lojmanda aşagıdaki giderleri her ay ödemektedir 
230,00 TL Bankadan her ay nafaka 
30,00 TL Bina aidatı 
70,00 TL sabit ve cep telefon masrafı 
59,00 TL internet abonmanlıgı 
175,00 TL 2. Çocugun mama ve bez gideri 
83,00 TL elektirik gideri 
588,00 TL vakıfbanktan alınan 16.000,00 TL paranın ayluk ödemesi 
404,00 TL Halkbank tan alınan 12.000,00 TL paranın ayluk ödemesi 
Toplam her ay 1725,00 TL para kalmakta olup kışın 3 ay 400,00 TL yakıt parası ödemektedir. 
Müvekkilim eşi ve bebegi için gida vs giderler için elinde sadece 853 TL kalmakta olup,bu para ile geçinmeye çalışmaktadır. 

2-TMK.nun 176/4 maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması ya da azaltılmasına karar verilebilir. Davanın açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmamıştır. 
Kararın kesinleşmesinden kısa bir zaman sonra dava açılması halinde mahkemece yapılacak iş, bu süre içerisinde tarafların ekonomik durumlarında önemli bir değişiklik olup olmadığını araştırmak, ülke ekonomisindeki dalgalanmaları gözetmek ve TMK.nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de nazara alınarak oluşacak sonuca göre hüküm kurmaktan ibaret olmalıdır. 

Mahkemenin İlk nafaka takdirini 200,00 TL olup müvekkilim kendiliğinden 230,00 TL artırmıştır. Artırmanın üzerinde çok zaman geçmemiştir.. Ülkemizdeki ekonomik koşulların bu süre içinde değiştiği şüphesizdir. Mahkeme, tarafların ekonomik durumlarındaki değişikliği araştırıp, gelirleri arasında bir oranlama yaparak, ilk nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak bir karar vermelidir. Hakim yine tarafların, boşanma anındaki şartları ile artırım davası açıldığı andaki şartlarını değerlendirerek karar verir. 

TMK.mad.176/IV hükmüne göre: “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” Aynı şekilde 331.madde uyarınca; “durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.” 
Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemelere göre, iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu gerektirmesi gerekmektedir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 23.12.1988 gün ve 10886 – 12087 sayılı ilamiyle; … Tarafların gerçekleşen ekonomik ve sosyal durumları karşısında davacı ana için aylık yirmi bin liradan fazla nafakaya hükmedilmesi halinde davalı ödeme güçlüğüne düşer. Bu yönün gözetilmemesi usul ve kanuna aykırıdır.

Nafakanın Arttırılmasına İtiraz

Nafaka Davasına Cevap Dilekçesi (Olumlu Netice)-4-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Nafakanın Arttırılmasına Cevap Dilekçesi Örneği -5-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Nafakanın Arttırılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği -6-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Nafakanın Arttırılması Davasına İkinci Cevap Dilekçesi -8-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. ayseahi

    Merhaba. Dilekçe örnekleriniz çok farklı bakış açılarıyla yazılmış. Bu durum benim gibi stajyer arkadaşlara örnek dava olarak oldukça fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler emeğiniz için.

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.