Nafakanın Arttırılması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen YOKSULLUK VE ÎŞTÎRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili özetle; tarafların Bakırköy 7 Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.11.2000 tarih ve 1999/624-589 sayılı ilamı ile boşandıklarını, boşanma ilamı uyarınca tarafların müşterek çocukları 1988 doğumlu KC.O.’un velayetinin müvekkiline tevdii edilerek, müvekkil için aylık 200.000.000-TL yoksulluk nafakasına, çocuk içinde aylık 150.000.000-TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, söz konusu meblağların müvekkil ve küçüğün ihtiyaçlarını karşılamadığından bahisle davacı için aylık yoksulluk nafakasının 600.000.000-TL’ye küçük için hükmolunan iştirak nafakasını da aylık 400.000.000-TUye yükseltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili özetle; nafaka bedellerinin belirlendiği tarihte hükmolunan nafaka bedellerinin zenginlerin davalarında görülebilen miktarlarda olduğunu, ülkenin ekonomisindeki büyük krizler nedeni ile müvekkilin mali gücünün olumsuz yönde önemli değişikliklere maruz kaldığını, yeni bir evlilik yaptığını ve yeni eşinin çalışmadığını, müvekkilinin annesinin dahi bakım ve masraflarını karşılamak zorunda kaldığını, müvekkilinin çalışmış olduğu iş yerindeki ücretin krizlere yenik düştüğünü oysaki davacının maddi durumunun olağan üstü iyi olduğunu bu itibarla iddiaların usul ve yasaya aykırı ve soyut olduğundan bahisle davamn reddini savunmuştur.

Dava iştirak ve yoksulluk nafakalarının artırılması taleplerinden ibarettir.

TMK’nun 182. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi uyarınca velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuğun bakım ve giderlerine gücü oranında katılmak zorunluluğu vardır. Aynı şekilde TMK’nun 183. maddesi uyarınca; ana veya babanın başkasıyla evlenmesi , başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Tarafların iddia ve savunmaları, sosyal ve ekonomik durumlarına ait araştırmalar, küçüğün ihtiyaçlarına ilişkin celbolunan bilgi ve belgeler ve tüm dosya kapsamına binaen; tarafların Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.11.2000 tarih 1999/624-589 sayılı ilamı ile boşandıkları tarafların müşterek çocuğu 09.02.1988 doğumlu KC.’un velayet hakkının davacı anneye tevdii ile küçük için aylık 150.000.000-TL iştirak nafakası, davacı anne içinde aylık 200.000.000-TL yoksulluk nafakasına hükmedildiği, söz konusu dava dosyasındaki araştırmaya göre davalının … Lmt.Şti’nin ortaklarından olduğu aylık ortalama 250.000.000-300.000.000 TL kazancının olduğu, Bahçelievle de kendine ait bir evinin olduğu başkaca bir mal varlığının bulunmadığı, davacının ise her hangi bir işte çalışmayıp ihtiyaçlarını ailesi tarafından karşılandığı iş bu dava ile ilgili olarak yaptırılan araştırma neticelerine göre davalının Bakırköy ilçesi, … mahallesinde bir taşınmazının olduğu , … Dış Tic.A.Ş., … Ltd. şti. ve … A.Ş.’nin ortaklarından olduğu, … Ltd. Şti’nin % 50 ortağı olduğu, davacının … Bankası …Karma Şubesi’nde hesaplarının bulunduğu, davacının ise her hangi bir işte çalışmadığı, maddi durumunda olumlu yönde her hangi değişiklik olmadığı, küçüğün ilköğretime devam ettiği ve geçimlerinin davacının babası tarafından karşılandığı, bu hali ile gerek davacının gerekse ilköğretime giden küçüğün ihtiyaçlarının daha önce hükme bağlanan nafaka bedelleri ile karşılanmasının zor olduğu anlaşılmış olmakla önceki nafaka bedellerinin aşağıdaki şekilde artırılması vicdani kanaat ve sonuca ulaşılmıştır.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-  Davanm kısmen kabul ve reddi ile Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.11.2000 tarih ve 1999/624-589 sayılı ilamı ile davacı için hükmolunan 200.000.000-TL yoksulluk nafakasının
dava tarihinden başlamak sureti ile aylık 350.000.000-TL’ye, velayet hakkı davacı anneye tevdii olunan tarafların müşterek çocuğu Küçük C.O. içinde hükmolunan 150.000.000-TL iştirak nafakasının 300.000.000- TL’ye yükseltilmek sureti ile davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine. Fazlaya ilişkin taleplerin reddine.

2- Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 70.200.000-  TL ilam harcından peşin harem mahsubu ile bakiye 52650.000- TL harem davalıdan tahsili ile hâzineye irat kaydına,

3- Davacı tarafından sarfedilen toplam 71.920.000- TL yargılama giderinden red ve kabul oranına göre hesaplanan 46.748.000- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı vekili için takdir edilen 300.000.000-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 3.Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekilleri ve davacının yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 29.11.2004

Katip

Hakim

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.