Nafakanın Arttırılması Mahkeme Kararı

Nis 20, 2019 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Nafakanın Arttırılması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen ARTIRILMASI davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili özetle; tarafların Bakırköy 7 Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.11.2000 tarih ve 1999/624-589 sayılı ilamı ile boşandıklarını, boşanma ilamı uyarınca tarafların müşterek çocukları 1988 doğumlu KC.O.’un velayetinin müvekkiline tevdii edilerek, müvekkil için çocuk içinde 150.000.000-TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, söz konusu meblağların müvekkil ve küçüğün ihtiyaçlarını karşılamadığından bahisle davacı için nan iştirak nafakasını da verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili özetle; nafaka bedellerinin belirlendiği tarihte hükmolunan nafaka bedellerinin zenginlerin davalarında görülebilen miktarlarda olduğunu, ülkenin ekonomisindeki büyük krizler nedeni ile müvekkilin mali gücünün olumsuz yönde önemli değişikliklere maruz kaldığını, yeni bir evlilik yaptığını ve yeni eşinin çalışmadığını, müvekkilinin annesinin dahi bakım ve masraflarını karşılamak zorunda kaldığını, müvekkilinin çalışmış olduğu iş yerindeki ücretin krizlere yenik düştüğünü oysaki davacının maddi durumunun olağan üstü iyi olduğunu bu itibarla iddiaların usul ve yasaya aykırı ve soyut olduğundan bahisle davamn reddini savunmuştur.

Dava iştirak ve rılması taleplerinden ibarettir.

TMK’nun 182. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi uyarınca velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuğun bakım ve giderlerine gücü oranında katılmak zorunluluğu vardır. Aynı şekilde TMK’nun 183. maddesi uyarınca; ana veya babanın başkasıyla evlenmesi , başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Tarafların iddia ve savunmaları, sosyal ve ekonomik durumlarına ait araştırmalar, küçüğün ihtiyaçlarına ilişkin celbolunan bilgi ve belgeler ve tüm dosya kapsamına binaen; tarafların Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.11.2000 tarih 1999/624-589 sayılı ilamı ile boşandıkları tarafların müşterek çocuğu 09.02.1988 doğumlu KC.’un velayet hakkının davacı anneye tevdii ile küçük için nafakası, davacı anne içinde hükmedildiği, söz konusu dava dosyasındaki araştırmaya göre davalının … Lmt.Şti’nin ortaklarından olduğu TL kazancının olduğu, Bahçelievle de kendine ait bir evinin olduğu başkaca bir mal varlığının bulunmadığı, davacının ise her hangi bir işte çalışmayıp ihtiyaçlarını ailesi tarafından karşılandığı iş bu dava ile ilgili olarak yaptırılan araştırma neticelerine göre davalının Bakırköy ilçesi, … mahallesinde bir taşınmazının olduğu , … Dış Tic.A.Ş., … Ltd. şti. ve … A.Ş.’nin ortaklarından olduğu, … Ltd. Şti’nin % 50 ortağı olduğu, davacının … Bankası …Karma Şubesi’nde hesaplarının bulunduğu, davacının ise her hangi bir işte çalışmadığı, maddi durumunda olumlu yönde her hangi değişiklik olmadığı, küçüğün ilköğretime devam ettiği ve geçimlerinin davacının sı tarafından karşılandığı, bu hali ile gerek davacının gerekse ilköğretime giden küçüğün ihtiyaçlarının daha önce hükme bağlanan nafaka bedelleri ile karşılanmasının zor olduğu anlaşılmış olmakla önceki nafaka bedellerinin aşağıdaki şekilde artırılması vicdani kanaat ve sonuca ulaşılmıştır.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-  Davanm kısmen kabul ve reddi ile Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.11.2000 tarih ve 1999/624-589 sayılı ilamı ile davacı için hükmolunan 200.000.000-TL dava tarihinden başlamak sureti ile kı davacı anneye tevdii olunan tarafların müşterek çocuğu Küçük C.O. içinde hükmolunan 150.000.000-TL iştirak nafakasının 300.000.000- TL’ye yükseltilmek sureti ile davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine. Fazlaya ilişkin taleplerin reddine.

2- Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 70.200.000-  TL ilam harcından peşin harem mahsubu ile 52650.000- TL harem davalıdan tahsili ile hâzineye irat kaydına,

3- Davacı tarafından sarfedilen toplam 71.920.000- TL yargılama giderinden red ve kabul oranına göre hesaplanan 46.748.000- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı vekili için takdir edilen 300.000.000-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 3.Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekilleri ve davacının yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 29.11.2004

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Bu yazıyla ilgili kanunlar:

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank