Bir Sayfa Seçin

Nafaka Kararının Kesinleşmesi-Cari Nafakanın İşlemiş Olması- Yargıtay Kararı: Esas : 1996/12527 Karar : 1996/13939 Tarih : 07.11.1996

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 1996/12527
Karar : 1996/13939
Tarih : 07.11.1996
CARİ NAFAKA
2004 s. İİK344
ÖZET
Takip talebinde birikmiş nafakanın yanında, cari nafakanın da istenmesi halinde; ödeme emri tebliğ tarihinden şikayet tarihine kadar işlemiş aylık cari nafaka bulunup bulunmadığı, nafaka ilamının kesinleşip kesinleşmediği de araştırılarak, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
Nafaka borcunu ödememekten sanık Ali’nin yapılan yargılanması sonunda; beraatine dair, (Yenişehir İcra Ceza Mahkemesi)’nden verilen 13.5.1996 gün ve 229 esas, 189 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi şikayetçi tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı’ndan tebliğname ile 16.10.1996 günü Daireye gönderilmekle incelenip, gereği düşünüldü:

Dosyada mevcut ödeme emri tebligatına ilişkin tebligat parçası fotokopisinin, tebliğ tarihini içermediği gözönüne alınıp, anılan tebligatla ilgili tebliğ tarihini içeren asıl yada örnek dosyaya celbedilerek, ödeme emri tebliğ tarihinden şikayet tarihine kadar işlemiş aylık cari nafaka bulunup-bulunmadığı saptanıp, nafaka ilamının kesinleşip-kesinleşmediği de araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, takip talebinde birikmiş nafaka yanında, cari nafaka da istendiği gözardı edilerek yazılı biçimde eksik soruşturma ve dosya içeriğine uymayan bir değerlendirme ile beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, şikayetçinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 7.11.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Oca 16, 2020 | Nafaka Avukatı | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız