Nafaka Kararının Kesinleşmesi-Cari Nafakanın İşlemiş Olması- Yargıtay Kararı: Esas : 1996/12527 Karar : 1996/13939 Tarih : 07.11.1996

T.C.
YARGITAY
SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 1996/12527
Karar : 1996/13939
Tarih : 07.11.1996
CARİ NAFAKA
2004 s. İİK344
ÖZET
Takip talebinde birikmiş nafakanın yanında, cari nafakanın da istenmesi halinde; ödeme emri tebliğ tarihinden şikayet tarihine kadar işlemiş aylık cari nafaka bulunup bulunmadığı, nafaka ilamının kesinleşip kesinleşmediği de araştırılarak, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
Nafaka borcunu ödememekten sanık Ali’nin yapılan yargılanması sonunda; beraatine dair, (Yenişehir İcra Ceza Mahkemesi)’nden verilen 13.5.1996 gün ve 229 esas, 189 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi şikayetçi tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığı’ndan tebliğname ile 16.10.1996 günü Daireye gönderilmekle incelenip, gereği düşünüldü:

Dosyada mevcut ödeme emri tebligatına ilişkin tebligat parçası fotokopisinin, tebliğ tarihini içermediği gözönüne alınıp, anılan tebligatla ilgili tebliğ tarihini içeren asıl yada örnek dosyaya celbedilerek, ödeme emri tebliğ tarihinden şikayet tarihine kadar işlemiş aylık cari nafaka bulunup-bulunmadığı saptanıp, nafaka ilamının kesinleşip-kesinleşmediği de araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, takip talebinde birikmiş nafaka yanında, cari nafaka da istendiği gözardı edilerek yazılı biçimde eksik soruşturma ve dosya içeriğine uymayan bir değerlendirme ile beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, şikayetçinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 7.11.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.