Nafaka Dava Dilekçesi

Oca 21, 2021 | Nafaka Avukatı

ADANA … NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

 ”ADLİ YARDIM TALEPLİDİR”

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU : Nafakası Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ: 2500 TL

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, davalı ile ……… tarihinde resmi nikah ile evlenmiştir. Bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır. Davalı  yaklaşık bir yıldır evi terk etmiş olup, sürekli kumar oynamaktadır. Eve haftada bir uğramakta çocuklarını kısa bir süre görüp çıkmaktadır. Eve uğradığı bu süre içerisinde müvekkille kavga edip evde huzursuzluk çıkarmaktadır. Davalı mart 2020 tarihinden beri çalışmamakta ve sürekli kumar oynamaktadır. Davalı evin ihtiyaçlarını karşılamamakta, eve ekonomik hiç bir katkısı bulunmamaktadır. Sonuç olarak davalı evlilik birliği gereklerini yerine getirmemektedir.

Müvekkil ev hanımı olup kendisi ve çocuklarının iaşesini sağlamak ve kiralık oturduğu konutun kirasını ödeyebilmek için herhangi bir gelire sahip değildir. Çocuklar 18 yaş altı olup bakıma muhtaç durumda müvekkilimin yanında aynı konutta kalmaktadırlar.  Kendi kusuru ile davacıyı evde yalnız bırakıp terk eden davalının, müşterek çocukların yiyecek, giyim ihtiyaçlarının karşılanması için maddi desteği gerekmektedir.

Müvekkilimin kadın olması, ülkemizde ve yerel olarak bölgemizdeki kadın sorunları ve kadının içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar göz önünde tutularak müvekkilimin herhangi bir gelire sahip olmaması ve davalının çocukların bakımına, evlilik birliği ile ilgili her türlü sorumluluğa katılmaması nedeniyle Türk Medeni Kanununun 185., 195., 197. maddelerinde ifadesini bulan aile birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmeyen davalı aleyhine huzurda bulunan davayı açma gereği doğmuştur.

ADLİ YARDIM TALEBİMİZ HAKKINDA:

Müvekkilemin hiçbir geliri bulunmamakta ve ailesinin desteğiyle hayatını idame etmeye çalışmaktadır. Ayrıca müvekkilemin adına her hangi bir menkul yada gayrimenkul de bulunmamaktadır.  SSK İl Müdürlüğü’nden alınan müvekkilin hiçbir geliri olmadığını gösteren belge, muhtardan alınan fakirlik belgesi ve ilgili Tapu Müdürlüğünden alınan mal varlığı olmadığına dair belgeleri dilekçe ekinde sunuyoruz. Nitekim 6100 sayılı HMK madde 334’te “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” Şeklindeki maddeler gereğince ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABUL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

HUKUKİ SEBEPLER   :  TMK.  ilgili mevzuat.

DELİLLER                    :Aile nüfus kayıt örneği, Fakirlik ilmuhaberi, SSK ve Tapu             Müdürlüklerinden alınan belgeler, tanık, bilirkişi ve yasal her türlü delil

Dava dilekçemizde değindiğimiz tüm  hususlara ilişkin dinleteceğimiz tanıklarımız;

TALEP ve SONUÇ:      Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında belirlenecek nedenlerle

1- Davaya ilişkin giderleri müvekkilin karşılaması mümkün olmadığından için HMK 334-340 maddeleri gereğince “ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABUL EDİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ”,

2- Nafaka talepli davamızın kabulüyle müvekkil için aylık 1000 TL ve her bir müşterek çocuk için ayrı ayrı 500’er TL olmak üzere toplam 2500 TL Tedbir Nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

3-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygı ile vekâleten arz ve talep ederim. 06/01/2021

Davacı Vekili

EK:

– Vekaletname,

– Nüfus Kaydı,

– Fakirlik belgesi,

– SGK kayıt örneği,

– İkametgah adresi,

– Kimlik fotokopisi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: