Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Nafaka Cezasının Kaldırılmasına İtiraz Dilekçesi

X ( ) ASLİYE GÖNDERİLMEK ÜZERE

İCRA

DOSYA NO               : MÜŞTEKİ                  : VEKİLİ                      : SANIK                       : KONU            : X İcra Ceza Mahkemesinin 22.11.2019 Tarih Ve 2019/………. E. 2019/……… K. Sayılı Ek Kararına Yönelik    İtirazlarımızın Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR     :

……… İcra karar ise tarafımıza X tarihinde verilmiştir.

Sayın mahkeme tarafından ek kararın gerekçesi “İİK 344. Maddesine göre “Hapsin tatbikine başlandıktan sonra icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir”, sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer”, denilmektedir.

X nafaka borcunu ödenmiş olduğu anlaşıldığından sanık’a  verilen 3 aya kadar tazyik hapsi cezasının düşürülmesine dair karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”  şeklinde açıklanmış ve tazyik hapsi ile cezalandırılan sanığın cezasının düşürülmesine karar verilmiştir.

Ancak verilen düşürülme hükmünün kabulü mümkün değildir. Zira sayın mahkemece her ne kadar hüküm yanlış yorumlanılmış ve talihsiz bir karar verilmesine sebebiyet verilmiştir.

Ceza Dairesinin 2011/3339 E. ve 2011/8585 K. Sayılı ilamı ve Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 2015/8950 E. ve 2015/7785 K. Sayılı ilamında da açıkça belirtildiği üzere; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesi uyarınca borcun itfası(ödenmesi) nedeniyle davanın ve bütün neticeleri ile birlikte cezanın düşmesine  karar verilebilmesi için BORCUN İCRA MASRAFLARI VE İŞLEMİŞ FAİZLERİ İLE BİRLİKTE TAMAMEN ÖDENMESİ gerekmektedir.

Dolayısı ile nafaka borcunu ödeyen ancak şikayetimize ilişkin olarak diğer ferileri (faiz, yargılama gideri, masraf, vekalet ücreti vb. ) ödemeyen sanığın cezasının sanki bütün neticeler ödenmişcesine düşürülmesine karar veren Sayın Mahkemenin kararının hukuka ve yasalar aykırı olduğu Yargıtay’ın kararları ile de sabittir.

İzah edilen nedenlerle ……… İcra arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak başkaca nedenlerle; Haklı itirazlarımızın KABULÜ ile; X İcra Ceza Mahkemesinin X tarih ve 2019/……… E. Ve 2019/………. K. sayılı ek kararının itirazlarımız doğrultusunda KALDIRILMASINA; Karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. tarih

                                                                                                          Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.