Nafaka Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

Nafaka Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Dilekçesi

İCRA CEZA YARGIÇLIĞI’ NA

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

SANIK (BORÇLU) :

SUÇ : Nafaka İhlal

SUÇ TARİHİ : [SUÇ TARİHİ]

TAKİP DOSYASI : [ICRA DAIRESI] İcra Müdürlüğü [ICRA DOSYA NO] nolu   dosyası

OLAYLAR :

Sanık, [NAFAKA KARARINI VEREN MAHKEME] Mahkemesi nin [NAFAKA KARARI DOSYASI ESAS NO] esas sayılı kararı ile aylık [AYLIK NAFAKA TUTARI] .-TL nafaka ödemekle yükümlü kılınmış, sözü edilen karar yukarıda dosya numarası verilen icra takibine konu edilmiş ve nafakanın tahsili için borçluya icra emri gönderilmiştir.

Sanık gönderilen icra emri kesinleşmiş olmasına rağmen borçlu borcunu ödememiştir.

Nafaka borcunu ödemeyen sanığın İcra ve İflas Yasası nın 344.maddesi uyarınca şikayet edilerek cezalandırılması için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İcra ve İflas Yasası nın 344.maddesi ve ilgili mevzuat

DELİLLER: İcra dosyası ve diğer deliller

TALEP SONUCU: Yukarıda sunulan sebeplerle, nafaka borcunu ödemeyen sanığın cezalandırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Müşteki Vekili

Av[ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

EKİ :

– Vekaletname sureti

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 12:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.