Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi

Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi

Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ

                                                                   SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

ŞİKAYETÇİ                   :

VASİSİ                         :

VEKİLİ                          : 

SANIK                           :

SUÇ                               : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

SUÇ TARİHİ                 : 2018 TEMMUZ,AĞUSTOS ve EYLÜL ayları

OLAYLAR :

1- Diyarbakır  tarihli ara kararı uyarınca borçlunun müvekkilime dava tarihinden itibaren aylık 350,00TL tedbir nafakası, ödenmesine ilişkin karar verilmiştir.

2- Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında son hali ile Diyarbakır 9.İcra Müdürlüğü esas sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçluya 17/09/2018 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

 

3- Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış , ödeme yapmamıştır”

 

4- 2018 yılının Temmuz,Ağustos ve Eylül ayı nafakalarının ödenmemesi nedeniyle 3 aylık yasal süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikayette bulunmaktayız.

 

DELİLLER :  Diyarbakır tarihli ara kararı , Diyarbakır 9.İcra Müdürlüğü esas sayılı dosyası ve sair deliller…

HUKUKİ SEBEP :İ.İ.K. 344 ve ilgili mevzuat…

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü suçu sabit olan sanık-borçlunun cezalandırılmasını , vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.18.10.2018

                                                                                                                            ŞİKAYETÇİ VEKİLİ


Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -2-


 İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI)  :

                                              

VEKİLİ                                  : Av.

                                              

SANIK(BORÇLU)              :                                            

SUÇ : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

SUÇ TARİHİ : 12/09/2018

AÇIKLAMALAR :

1- ……Aile Mahkemesi’ nin 2015/ E. Sayılı 06/09/2016 tarihli 2016/ Karar numaralı kararı uyarınca borçlunun müşterek çocuk için karar tarihinden itibaren aylık 250 TL iştirak nafakası ve müvekkilim için aylık 200 TL yoksulluk nafakası, ödenmesine ilişkin karar verilmiştir ve karar kesinleşmiştir.

2- Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında son hali ile İstanbul Anadolu…  İcra Müd. 2018/E. Sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin 27/08/2018 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçluya 05/09/2018 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

3- Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış, bu zamana kadar herhangi bir ödemede bulunmamıştır.

4- Borçlu sanık tarafından nafakanın kaldırılmasına ya da indirilmesine yönelik açılmış bir dava bulunmamaktadır.

5- 27/08/2018 tarihinde birikmiş nafakalar için icra takibi başlatmış, takip üzerine 06/09/2018 ve 06/10/2018 tarihli iki adet daha nafaka işlemiş ve bu nafakalar da ödenmemiş olup 3 aylık yasal süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikâyette bulunmaktayız.

DELİLLER                             : …Aile Mahkemesi’ nin 2015/….E. Sayılı 06/09/2016 tarihli 2016/…. Karar numaralı kararı, İstanbul Anadolu . İcra Müd. 2018/… E. Sayılı dosyası ve her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER        : İİK m.344,( 346 ila 354) ve ilgili tüm mevzuat.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü suçu sabit olan sanık-borçlunun cezalandırılmasını , vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.16.10.2018

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

Av.

Nafaka Borcunu Ödememe Şikayet Dilekçesi -3-

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO                 :          

YAKINAN (ALACAKLI)      :

VEKİLİ                                  :

ŞÜPHELİ (BORÇLU)           :

ADRES                                   :

ŞÜPHELİ VASİSİ                  :

ADRES                                   :

SUÇ                                        : Nafaka İlamının Gereklerini Yerine Getirmeme.

SUÇ TARİHİ                         : 2018 Yılı Aralık Ayı nafakası

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkilim ile şüpheli(borçlu), 2001 yılında evlenmiştir. 29/ 11/ 2010 tarihinde ……Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/303 E 2010/344 K. Sayılı ilamıyla anlaşmalı olarak boşanmışlardır.  Bu evlilikten ……doğumlu ……. adında müşterek çocukları olmuştur.

2-)  ……….Asliye Hukuk  Mahkemesi’nin vermiş olduğu ilamda, şüphelinin (borçlunun), çocukları ………….için aylık  200 TL. iştirak nafakası ödemesine karar verilmiştir. Akabinde müvekkilim tarafından Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/246 E 2018/519 K sayılı dosyasıyla  nafaka artırımı davası açılmıştır. Bu dava  neticesinde müşterek çocuk için hükmedilen aylık 200,00 TL olan iştirak nafakası 300,00 TL’ye çıkartılmıştır şüpheli (borçlu), ilam gereği ödemesi gereken aylık  300,00 TL. olan 2018 yılı Aralık ayı nafakasını ödememiştir.

3-) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi ile değişik  “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. Maddesinde;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Düzenlemesi yer almaktadır.

4-) Nafaka ilamını yerine getirmeyen şüpheli (borçlu), kanunun açık hükmünü ihlal etmektedir. Şüpheli(borçlunun) cezalandırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER          : 2004 S. K.  m. 344 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :Asliye Hukuk  Mahkemesi’nin …..tarih ve …… sayılı kararı- Asliye Hukuk Mahkemesi …. E….K.sayılı kararı

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin (borçlunun),  nafaka ilamını yerine getirmemesinden dolayı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca hapisle cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilim adına saygıyla vekaleten  talep ederim.             

Nafaka Borcunu Ödememe Nedeniyle Tazyik Hapsi Mahkeme Kararı -4-

nafaka borcunu ödememe nedeniyle tazyik hapsi

Nafaka Borcunu Ödememe İcra Emri Örneği -5-

nafaka borcunun ödenmemesi nedeniyle icra emri örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.