Nafaka Borcu Nafakayı İhlal Şikayetinde Yer Alan Aylara Yönelik Ödenmelidir-Yargıtay Kararı

Oca 16, 2020 | Nafakayı İhlal Ceza

Nafaka Borcu Nafakayı İhlal Şikayetinde Yer Alan Aylara Yönelik Ödenmelidir

  • Şikâyet tarihinden sonraki döneme ait 3 aylık nafaka borcunu ifa ettiği bu haliyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer” şeklindeki 354/1. maddesi gereğince sanık hakkındaki cezanın düşürülmemesi yönünde karar verilmesi gerekir.

İlgili yargıtay kararı:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 19/03/2014 gün ve 2014/5664/20181 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10/04/2014 gün ve KYB.2014/114143 sayılı ihbarnamesi ile;

Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık A.. D..’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, Adana 1. İcra Ceza Mahkemesinin 26/09/2013 tarihli ve 2013/364 Esas, 2013/686 sayılı kararını müteakip şikayet dönemine ilişkin nafaka borcunun ödendiğinden bahisle cezanın düşürülmesi yönündeki Adana 1. İcra Ceza Mahkemesinin 11/12/2013 tarihli ve 2013/364 Esas, 2013/686 sayılı ek kararına yapılan itirazın reddine ilişkin Adana 2. İcra Ceza Mahkemesinin 25/12/2013 tarihli ve 2013/302 Değişik İş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Adana 1. İcra Ceza Mahkemesince şikayet tarihinden öncesine ait 3 aylık nafaka borcunun ödenmesi nedeniyle düşme kararı verilmiş ise de, şikayet tarihinin 06/05/2013 olduğu, tahsilat makbuzunda ödenen nafaka borcunun kasım, ekim ve eylül aylarına ait olduğunun belirtildiği, sanığın mahkûmiyetine dair verilen karar kesinleştikten sonra, şikâyet tarihinden sonraki döneme ait 3 aylık nafaka borcunu ifa ettiği bu haliyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer” şeklindeki 354/1. maddesi gereğince sanık hakkındaki cezanın düşürülmemesi yönünde karar verilmesi gerektiği cihetle, yapılan itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 18.09.2007 tarih ve 214-181 sayılı ve 17.04.2004 tarih ve 32-97 sayılı kararlarında belirtildiği gibi infaza ilişkin hususların kazanılmış hak oluşturmayacağı cihetle, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Adana 2. İcra Ceza Mahkemesinin 25.12.2013 tarihli ve 2013/302 Değişik İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C.
YARGITAY ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ Esas : 2014/11441 Karar : 2014/10008 Tarih : 22.05.2014)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.