Nafaka Arttırım Dava Dilekçesi Örneği

Şub 9, 2020 | Nafaka Avukatı

Nafaka Arttırım Dava Dilekçesi Örneği

 X NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

 

DAVALI :

 

KONU     : Müşterek çocuk lehine kurulan 550 TL tutarındaki iştirak nafakasının, 3.000 TL tutarına arttırılması ve yıllık artış miktarının da %15 arttırılması istemli nafaka artırım talebimizi içeren dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı taraf ile müvekkilemiz X.Aile Mahkemesinin X tarih, X Esas ve X Karar Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma sonucunda dosya  kesinleşmiştir.

2- Boşanma ile ; X doğumlu müşterek çocuk XXXXX’in velayeti davacı anne olan müvekkilemize verilmiştir. Aynı zamanda müşterek çocuk için davalı tarafından aylık 550 TL tedbir nafakası ödenmesine hükmedilmiş, boşanma kararı kesinleştikten sonra ise iştirak nafakası olarak ödenmesine ve devamına karar verilmiştir. Müvekkilemiz ise boşanma davasında kendisi için herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmamıştır.

3- Yaklaşık 2 yıl önce karara çıkan bu dosyadan verilen nafaka miktarı, müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Zira boşanma gerçekleştiğinde yaklaşık 3 yaşında olan müşterek çocuk 5 yaşına basmak üzere olup, okul çağına gelmiştir. Müvekkilemiz bu süreçte boşanmanın etkilerinden dolayı manevi olarak da yıpranmış, talep etmediği maddi ve manevi tazminat nedeniyle çocuğuyla oldukça güç zamanlar geçirmiştir. Müşterek Çocuk ise eğitim hayatına 2019 Eylül ayında başlayacaktır. Müşterek çocuk, Mefkure Okulları’nın Ana sınıfı kısmına başlayacak olup, müvekkilemiz 22.05.2019 tarihinden beri her ay 750 TL okula ödeme yapmaktadır. Okul dönemi açıldığında ise servis bedeli, kitap kırtasiye bedeli olmak üzere masrafları da olacaktır. Dosyaya ek olarak müşterek çocuğun okul bilgilerini ve aylık okul taksit miktarlarını sunuyoruz. (EK-1)

4- Müvekkilemiz zor şartlar altında çocuğuna bakmakta, müşterek çocuğun bezi, sütü, gıdası, giyimi, sosyalleşmesi gibi giderleri aylık 1.000 TL’yi geçmektedir. Müşterek çocuğa müvekkilemiz işteyken işsiz olan kız kardeşi ve babası bakmakta olup müvekkilemiz bakım parası olarak kız kardeşine her ay 1.000 TL vermektedir. Yine müşterek çocuğun sağlık giderleri, özellikle kış döneminde oldukça fazla olup, tedavi ve ilaç giderleri de bulunmaktadır. Bu hususlar haricinde müvekkilemiz müşterek çocukla beraber kirada oturmakta olup aylık 900 TL kira bedeli ödemektedir. İzah edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere ağırlaşan hayat şartları nedeniyle bağlanan nafaka miktarı oldukça düşük bir miktar kalmış ve müşterek çocuğa yetemez hale gelmiştir.

5-Dosyaya ek olarak sunduğumuz müşterek çocuğa ait harcama bilgileri görüldüğünde müvekkilemizin ne denli zorlandığı ve önceki dosyada belirlenen nafaka miktarının oldukça düşük kaldığı ortaya çıkacaktır. Müşterek Çocuk X’E ödenen 550,00 TL nafakanın 3.000 TL’ye çıkarılması durumunda müşterek çocuğun boşanma davası sebebiyle kaybettiği yaşam standartı ancak karşılanabilecektir.

6-Davalı, Eskişehir Belediyesi’nde devlet memuru olarak çalışmaktadır. Davalı, Belediye’de Zabıta Memuru olarak görevini ifa ettiği için “Vasıflı Memur” statüsündedir. Dolayısıyla davalı ekonomik olarak müvekkilemizden oldukça iyi durumdadır. Davalının sosyal-ekonomik durum araştırma raporu geldiğinde kendisinin ek gelirleri hariç 5.000 TL’ye yakın maaş aldığı görülecektir. Davalının Ekonomik durumundaki düzelme de göz önüne alınarak, müşterek çocuğun ihtiyaçlarında aşırı derece de artış olması, çocuğun büyümesinden kaynaklı eğitim giderleri, okul giderleri, bakım ve ve sosyalleşme gibi kalemlerinde bu ihtiyaçlara eklenmesi ve daha önce tespit edilen rakamın müvekkilimizin geçimi için çok düşük kalması sebebiyle iş bu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur. Davalı, müşterek çocuğun giderlerine katılmak zorunda olduğu gibi bu giderleri karşılayabilecek ekonomik güce de sahiptir.

Yargıtay’ın yerleşik birçok içtihadına göre; müşterek çocuğun büyümesi ile ihtiyaçlarının artması nedeniyle nafaka miktarının arttırılmasına karar vermiştir. Aşağıda emsal teşkil etmesi amacıyla sunmuş olduğumuz Yargıtay kararına göre; müşterek çocuğun bakım ve eğitim giderlerinin artması nedeniyle nafakanın arttırılması hususunda kararı mevcuttur.

(T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2016/4481 K. 2016/8685 T. 1/6/2016) Karara konu olay iştirak nafakasının artırımına ilişkin davanın reddi üzerine kararın temyiz edilmesidir. Çocuğun 11.sınıfa geçmesi ile bakım ve eğitim giderlerinde artış meydana gelmiş, önceki dava ile bu davanın açılış tarihi arasında 1,5 yıl olmuş ve bu süreçte çocuğun giderleriyle birlikte tarafların da ekonomik ve sosyal durumları değişmiştir. Mahkeme tarafından yapılan yargılamada davanın reddine yönelik verilmiş olan hükmün temyiz edilmesi ile dosya incelenmiştir. İştirak nafakasına hükmedilirken çocuğun yaşı, ihtiyaçları okul ve yaşam seviyesi, velayetin kendisinde bulunduğu tarafın ekonomik durumu vb. etkenler dikkate alınarak belirlenir. Çocuğun yaşı, eğitimi ve ihtiyaçları göz önüne alındığında iştirak nafakasında artışa gidilmesi gerekmekte ancak davanın reddine karar verilmiştir. Hakkaniyet ilkesi ve diğer gerekçeler uyarınca davanın reddine dair kurulan hüküm doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararda yerel mahkemenin davanın reddine dair kurmuş olduğu hükmün bozulmasına ve peşin ödenen temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine hükmedilmiştir.

HUKUKİ SBEPLER : TMK ,HMK ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                 :  X. Aile Mahkemesi X Esas ve 2017/XX Karar Sayılı dosyası, Davalının Ekonomik Durum Araştırması, Harcama Belgeleri, Eğitim Giderlerini Gösterir Ödeme Takvimi, Tanık ve Diğer Yasal Kanuni Deliller.

SONUÇ ve İSTEM  :Yukarıda kısaca açıklamadığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle; Müşterek Çocuk XXXXX  için aylık 550 TL olarak tespit edilen nafakanın ekte sunduğumuz eğitim giderleri ve gider belgelerinin de değerlendirilerek aylık 3.000 TL’ye çıkarılmasına, yıllık artış miktarının ise %15 olarak belirlenmesine yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini tensip ve görüşlerinize saygılarımızla sunarız. tarih

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

Av.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Nafaka Arttırım Dava Dilekçesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.