Nafaka artırım istekleri ayrıca nispi peşin harca tabidir- Yargıtay Kararı

Nafaka artırım istekleri ayrıca nispi peşin harca tabidir

Davacı kadın dava dilekçesinde Karşıyaka 2. Aile Mahkemesinin 2008/35 esas, 2008/371 karar sayılı tedbir nafakası dosyasından kendisi için aylık 500 TL. ortak çocuk 1994 doğumlu Sinemil için aylık 500 TL. olarak hükmedilen tedbir nafakalarının her birinin aylık 1000 TL. olarak arttırılmasını istemiştir.

Dava dilekçesi ile birlikte alınan başvurma harcı dava dilekçesindeki tüm talepleri kapsar. Nafaka artırım istekleri ayrıca nispi peşin harca tabidir. Hükmedilen tedbir nafakalarının bir yıllık toplam tutarı üzerinden hesaplanacak nispi peşin harcı tamamlanması için Harçlar Kanunu 30-32.maddeleri gereğince davacıya süre verilmesi; harç tamamlandığı takdirde mevcut deliller değerlendirilerek, nafaka arttırım isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken; bu konuda bir karar verilmemiş olması usul ve yasaya aykın olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 16.03.2011, E. 2010/3661, K. 2011/4696.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 13:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.